Onderpand

Uit Christipedia

Een onderpand (Engels earnest; Grieks arraboon; Lat. arrhabo) is een voorlopig deel van iets dat reeds gegeven is, met de zekerheid dat het ontbrekende zal volgen. Voorzover het een zekerheid is, zekerheid biedt, spreekt men van ‘zekerheidsstelling; waarborg’

Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is αρραβων, arraboon, dat daarin drie keer voorkomt: 2 Cor. 1:22, 2 Cor. 5:5 Ef. 1:14. De betekenis is eigenlijk het handgeld bij een koop, vervolgens in het algemeen onderpand, waarborg. Onderpand in de vorm van geld wordt bij aankopen gegeven als handgeld of eerste aanbetaling, met de zekerheid dat het volle bedrag later betaald zal worden.

Onderpand van de Geest

De heilige Geest is het onderpand van onze erfenis, waaronder een onvergankelijke, hemelse woning (2 Cor. 5:1v).
Efe 1:13 in Wie ook u, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis, hebt gehoord in Wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte, Efe 1:14 die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van zijn heerlijkheid. (TELOS)
Het onderpand van de Geest is ons door God gegeven:
2Co 5:4 Immers, wij die in deze tent zijn, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed maar overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden wordt. 2Co 5:5 Hij nu die ons hiertoe heeft bereid, is God, die ons het onderpand van de Geest gegeven heeft. (TELOS)
Het onderpand van de Geest heeft God in onze harten gegeven:
2Co 1:22 die ons ook verzegeld en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. (TELOS)
De Geest is een gave van God en inzoverre een voorschot van de bezittingen die ons erfelijk ten deel zullen vallen. De Geest geeft ons tevens een voorsmaak, een voorproefje van de hemelse erfenis. Anders gezegd: door de heilige Geest kunnen we nu al genieten van de hemelse zegeningen. De Heer Jezus zei van de Geest:
Joh 16:14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Joh 16:15 Alles wat de Vader heeft, is het mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij uit het mijne neemt en het u zal verkondigen. (TELOS)

Bronnen

Grieks-Nederlands Lexicon, s.v. αρραβων. Dit lexicon is een onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Dirk Harting, Grieks Nederlands handwoordenboek op het nieuwe Testament. Dit is een onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Tekst voor Tekst, commentaar bij Ef. 1:14