Ongelovige

Uit Christipedia

Een ongelovige is, in het christelijke woordgebruik, iemand die niet gelooft in Jezus Christus.

Een atheïst of godloochenaar gelooft niet een enige godheid. → Atheïsme.

Een ongelovige is in de duisternis en leeft dikwijls wetteloos.

2Co 6:14 Gaat niet met ongelovigen onder een ongelijk juk. Want welk deelgenootschap hebben gerechtigheid en wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? 2Co 6:15 En welke overeenstemming heeft Christus met Belial? en welk deel heeft een gelovige met een ongelovige? 2Co 6:16 En welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? Want wij zijn de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft; ‘Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn’. 2Co 6:17 Daarom, ‘gaat weg uit hun midden en scheidt u af, zegt de Heer, en raakt niet aan wat onrein is, (TELOS)

Zie ook

Ongeloof