Ono

Uit Christipedia

Ono was een stad in het stamgebied van Benjamin. In de nabijheid van de stad was het dal van Ono.

De plaatsnaam Ono betekent "krachtig"[1] en komt 5x in de Bijbel voor. Het Strongnummer is 0207.

De stad Ono was gebouwd door Semed.

1Kr 8:12 De kinderen van Elpaal nu waren Eber, en Misam, en Semed; deze heeft Ono gebouwd, en Lod en haar onderhorige plaatsen; (SV)

Ono lag op 9 km te noordwesten van Lydda of Lod, in de kustvlakte, drie dagreizen van Jeruzalem.

Ligging van Ono

In de nabijheid van deze stad was het dal van Ono of 'dal der werkmeesters' of 'handwerkersdal', een voortzetting van de vlakte van Saron.

Ne 11:35 Lod, en Ono, [in] het dal der werkmeesters.(SV)
Ne 11:35 Lod, Ono, het Handwerkersdal. (NBG51)
Ne 11:35 Lod en Ono, [in] de Vallei van de handwerkers. (HSV)

Ballingen uit Ono keerden terug uit Babel. Na de ballingschap werd Ono weer door Israëlieten bewoond.

Ezr 2:33 De kinderen van Lod, Hadid en Ono, zevenhonderd vijf en twintig. (SV)

Nehemia werd door zijn vijanden uitgenodigd om te vergaderen in het dal Ono.

Ne 6:2 Zo zond Sanballat, en Gesem, tot mij, om te zeggen: Kom en laat ons te zamen vergaderen in de dorpen, in het dal Ono. Maar zij dachten mij kwaad te doen. (SV)
Ono lag op grens van Juda en Samaria.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Ono' is op 9 juni 2016 verwerkt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.