Ontstaan en ontwikkeling van de enkele mens

Uit Christipedia

Het ontstaan en de ontwikkeling van een enkele mens is een groot wonder, een adembenemend goddelijk biochemisch èn artistiek proces.

Het menselijk leven begint bij de conceptie, de bevruchting van de eicel. De eicel is eerder door de eierstok afgestoten: de eisprong of ovulatie. De volgende video-animatie toont de eisprong: video (3 minuten, Engels gesproken, Youtube; titel 'Ovulation', auteur: Nucleus Medical Media, 2009). Het prilste begin van menselijk leven is een samengesmolten eicel van de moeder en zaadcel van de vader. De genen van elk mens zijn uniek en maken hem uniek. Geslacht, kleur van de ogen en haren liggen vast.

De ontwikkeling van embryo en foetus wordt hieronder geschetst[1]:

 • 22 dagen: bij 22 dagen na de bevruchting is er al een hartslag.
 • 4 weken: ogen, rugwervels en spieren ontstaan.
 • 6 weken: hersengolven zijn waar te nemen
 • 8 weken: de vrucht is ongeveer 3 cm groot. De meeste organen werken al. Er is ook gevoel.
 • 9 weken: heeft vingerafdrukken
 • 10 weken: kan pijn voeelen
 • 12 weken: het mensje kan een vuist maken, zijn tenen krommen en schoppen, en glimlachen.
 • 16 weken: de foetus maakt salto's en rekt zich uit. Hij kan ook gapen.
 • 20 weken: het kindje is 25 cm lang. Het hoort geluiden van buiten moeders buik. Moeder kan de bewegingen van haar kindjes' armen en benen voelen.
 • 24 weken[2]: het kindje is 33 cm lang. Het hikt soms, waardoor de moeder een schokje voelt. Het kan meebewegen op de ritme van muziek of zang.
 • 28 weken: het kindje is 40 cm lang. Bewegen wordt moeilijker.
 • 36 weken: het kindje is 45 cm lang. Het is gedraaid en is bijna klaar voor de geboorte.

Wonderwerk van onze Maker. De ontwikkeling en groei van het menselijk leven van het vormeloos begin in de moederschoot is een wonderbaar werk van onze God en Maker. Psalm 139 spreekt daarvan:

Ps 139:13 Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ps 139:14 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.
Ps 139:15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk;
Ps 139:16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.
(NBG51)

Psalm 139:8 en 9 (berijming)

8. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan,
Die al 't begrip te boven gaan.
Uw oog heeft mijn gebeent' verzeld,
Toen ik, verborgen saamgesteld, 
Als een borduursel, lag verscholen:
Van mij was niets voor U verholen.
9. Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt,
Mijn ongevormden klomp beschouwd;
Ja Gij, Wiens wijsheid nimmer faalt,
Hadt mijn geboortestond bepaald;
Eer iets van mij begon te leven,
Was alles in Uw boek geschreven.

De volgende video toont de ontwikkeling van een mens in de moederschoot, van de bevruchting tot de geboorte:

Provided ID could not be validated.

Voetnoten

 1. Bronnen: Magazine Leef, 32e jaargang, nr. 3, juni 2016, blz. 24. Charlie Kirk, bericht op Twitter, 9 aug. 2018.
 2. Helaas mogen in Nederland ongeborenen tot een leeftijd van 24 weken gedood worden (abortus). De volgende powerpointpresentatie laat zien dat een kind van 21 weken zijn hand buiten de buik van de moeder kan steken en de vinger van een chirurg kan vastpakken: presentatie (8 sheets).