Ontvangenis

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ontvangenis of conceptie (Lat. conceptio, Eng. conception, Frans conception, Duits Empfängnis) is de bevruchting van een vrouw.

Het komt van het werkwoord ‘ontvangen’ met het achtervoegsel –nis.

In de Willibrordvertaling van de Bijbel uit 1978 komt het woord 'ontvangenis' 1x voor:

Job 3:3 Weg met de dag waarop ik werd geboren, weg met de nacht die mijn ontvangenis zag. (WV78)

Job 3:3 Laat de dag vergaan waarop ik geboren ben, en de nacht [waarin] men zei: Er is een jongetje ontvangen. (HSV)

Menselijk leven is iets dat van Godswege door de vrouw in haar schoot wordt ontvangen. Jezus werd in de moederschoot van Maria ontvangen.

Lu 2:21 En toen acht dagen waren vervuld om Hem te besnijden, ontving Hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot was ontvangen. (TELOS)

De Rooms-Katholieke Kerk leert de onbevlekte ontvangenis (Lat. immaculata conceptio) van Maria, de moeder van Jezus. Volgens deze kerk zou Maria zonder erfzonde, zonder overgeërfde zondige natuur, onbevlekt door de zonde, zijn geboren. Het dogma werd in 1854 door kerk afgekondigd. De gebeurtenis van de onbevlekte ontvangenis wordt jaarlijks op 8 december herdacht.

Dit roomskatholieke leerstuk kan niet uit de bijbel aannemelijk worden gemaakt. Het wordt daarom door de protestantse kerken, de Oud-Katholieke Kerk en de Oosters-orthodoxe Kerk afgewezen. Er is geen bijbelse grond om aan te nemen dat Maria geheel zonder zonde of zondige natuur was. Integendeel, elk mens - uitgezonderd Adam, Eva en de Laatste Adam (Christus) - is, naar het vlees, bevlekt met een zondige aard geboren. De 'nieuwe mens' in Christus is onbevlekt uit God geboren.

Van de 'onbevlekte ontvangenis' moet de maagdelijke geboorte van Jezus, zijn geboorte uit de maagd Maria, goed onderscheiden worden. Maria was maagd toen ze bevrucht werd door de werking van de Heilige Geest en ze was maagd toen haar eerste kind geboren werd. Zij heeft vóór en gedurende haar zwangerschap geen gemeenschap met een man gehad.