Oog van de naald

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een kameel, dat grote lastdier met zijn bultige rug, kan onmogelijk door het oog van een naald gaan. Voor de rijke die op zijn vermogen vertrouwt is het volgens de Heer Jezus nog moeilijker om Gods koninkrijk binnen te gaan.

Mt 19:23 Jezus nu zei tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen zal binnengaan.Mt 19:24 En opnieuw zeg Ik u: het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat.Mt 19:25 Toen de discipelen echter dit hoorden, stonden zij zeer versteld en zeiden: Wie kan dan behouden worden?Mt 19:26 Jezus echter keek hen aan en zei tot hen: Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. (TELOS) Mr 10:24 De discipelen nu stonden verbaasd over zijn woorden. Jezus echter antwoordde opnieuw en zei tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is het voor hen die op vermogen vertrouwen, het koninkrijk van God binnen te gaan.Mr 10:25 Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat.Mr 10:26 Zij echter stonden nog meer versteld en zeiden tot elkaar: Wie kan dan behouden worden?Mr 10:27 Jezus keek hen aan en zei: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alles is mogelijk bij God. (TELOS) Lu 18:24 Toen nu Jezus hem zeer bedroefd zag worden, zei Hij: Hoe moeilijk gaan zij die vermogen hebben, het koninkrijk van God binnen.Lu 18:25 Want het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald binnengaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat.Lu 18:26 Zij nu die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan behouden worden?Lu 18:27 Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God. (TELOS)

Vergelijkbare zegswijzen van de Heer voor iets groots met iets kleins: een balk (anders dan een splinter) in het oog hebben, een kameel doorzwelgen (anders dan een mug uitziften).

Mt 7:3 En wat ziet u de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog merkt u niet? (TELOS)

Mt 23:24 Deze dingen nu zou men moeten doen en de andere niet nalaten. Blinde leidslieden, die de mug uitzift maar de kameel doorzwelgt. (TELOS)

In de Joodse Talmoed komt de spreekwijze van het gaan van een olifant door het oog van een naald voor. Dit spreekwoord dient tot uitdrukking van iets volstrekt onmogelijks.

Mohammed, de stichter van de Islam, zegt in de Koran (7:40) van mensen “die onze tekenen van valsheid beschuldigen en die hoogmoedig verwerpen, de poorten van de hemel zullen voor hen niet geopend worden, en zij zullen in het paradijs niet inkomen, totdat een kameel gaat door het oog van een naald”.

Wij moeten de woorden van de Heer nemen zoals zij daar staan. Wij westerlingen zijn echter aan de sterke wijze van spreken van de oosterlingen niet gewend. Wij kunnen ons er daarom moeilijk in vinden, dat de Heer hier werkelijk een kameel zou geplaatst hebben bij het oog van een naald en van het doorgaan van de eerste door het laatste zou hebben gesproken.

Men heeft daarom of voor "kameel" een ander begrip gezocht en aan het woord van de grondtekst de betekenis willen geven van "scheeps- of ankertouw," of onder "oog van een naald" een nederige enge poort willen verstaan, zoals tegenwoordig in het oosten de kleine zijpoortjes naast de eigenlijke poort van een stad door die figuurlijke uitdrukking worden bedoeld. Die naam “oog van een naald” voor een klein zijpoortje is echter zonder twijfel in gebruik geraakt ten gevolge van deze uitspraak van Christus.

Het oog van een naald moet duidelijk voor de geest brengen de allerkleinste opening, die er is. Vergelijk het beeld van de enge poort, die ten leven leidt (Matth. 7:13v.), een zeer nauwe doorgang.

Op de voorgestelde onmogelijkheid, dat een rijke die op zijn vermogen vertrouwt, het koninkrijk van God binnengaat, reageren de discipelen aldus:

Lu 18:26 Zij nu die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan behouden worden? Lu 18:27 Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God. (TELOS)

Door geloof en bekering kunnen wij Gods koninkrijk binnengaan. Dat geldt ook voor rijken. Voor rijke gelovigen geldt de waarschuwing om niet te vertrouwen op hun vermogen, maar op God, die alles rijkelijk geeft om te genieten.

1Ti 6:17 Beveel de rijken in de tegenwoordige eeuw niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet gevestigd te hebben op de onzekerheid van de rijkdom, maar op God die ons alles rijkelijk geeft om te genieten, (TELOS)

De woorden van de Heer zijn in het Nederlands terug te vinden in het spreekwoord ‘door het oog van een naald kruipen’, d.w.z. ‘slechts ternauwernood moeilijke of gevaarlijke omstandigheden doorkomen’.

Bron

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Marc. 10:24. Hiervan is tekst verwerkt op 4 aug. 2014.