Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS)

Uit Christipedia

De Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS) - Engels: Organisation of Islamic Coorperation (OIC) - is een intergouvernementeel samenwerkingsverband van 57 deels of voornamelijk islamitische landen (stand 2017) uit het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Het doel van de OIS is om de belangen van de moslims wereldwijd te behartigen. De organisatie heeft een permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties.

De OIS telt meer dan 2x zoveel lidstaten als de Arabische Liga. Het niet-Arabische moslimland Iran bijvoorbeeld is lid van de OIS, niet van de Arabische Liga.

De OIS staat vijandig tegenover Israël.

Groen = leden. Blauw = status van waarnemer. Rood = geschorst lid.

Geschiedenis

De organisatie werd opgericht in 1969 als reactie op de brandaanslag op de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem door een Australische christen.

In 1990 gaf de Organisatie de Caïro-verklaring van de mensenrechten in de islam uit, een richtsnoer voor haar leden op het gebied van de mensenrechten.

In december 2015 werd op initiatief van Saudi-Arabië door 34 lidstaten onder verwijzing naar het oprichtingshandvest van de organisatie de Islamitische Militaire Alliantie in het leven geroepen.

Meer informatie

Officiële website van de organisatie: https://www.oic-oci.org

Organisatie voor Islamitische Samenwerking, nl.wikipedia.org. Enige tekst van dit artikel is verwerkt op 17 dec. 2017.