Orpa

Uit Christipedia

Orpa ('gazel') was de Moabietische vrouw van Chiljon, de schoondochter van Elimelech en Naomi en de schoonzus van de eveneens Moabietische Ruth.

Orpa (rechts) bleef in Moab, terwijl Ruth haar schoonmoeder Naomi aankleefde.

De eigennaam Orpa betekent 'gazel'. De Hebreeuwse naam is ערפה, Orpah (klemtoon op de eerste lettergreep). Het Strongnummer is 06204. De naam komt 2x voor in de Bijbel, alleen in het boek Ruth (Ruth 1: 4, 14). In het Engels is haar naam overgezet Orpah.

Elimelech
 
Naomi
 
 
 
 
Machlon
 
Ruth
 
Chiljon
 
Orpa
 

Ze huilde bij het afscheid van haar schoonmoeder Naomi, maar ze keerde terug naar Moab terwijl Naomi met Ruth naar Kanaän ging. Ze vormt op dit punt een tegenstelling met Ruth, wier geloof en vertrouwen in de God van Israël hoog beloond zouden worden.