Palmzondag of Palmpasen of Passiezondag heet de zondag vóór Pasen, ter herinnering aan Jezus' intocht in Jeruzalem met de feestelijke begroeting met palmtakken, die hem toen ten deel viel (Matth. 21).

Bij de viering speelt in sommige streken de palmtak nog een rol; in rooms-katholieke kerken worden palmtakken gewijd en rondgedeeld. De intocht wordt uitgebeeld door de palmprocessie.

De gebeurtenis waaraan de viering herinnert wordt in de Bijbel beschreven, maar de viering zelf komt niet in de Bijbel voor en is ook niet gebaseerd op een Bijbels voorschrift.

De volgende video geeft een impressie van de palmprocessie in Jeruzalem in april 2023, waaraan mensen uit allerlei landen deelnamen.


Palm Sunday in Jerusalem. Youtube.com: Relaxing Walker, 2 april 2023. Duur: 17 min. 29 sec.

Meer informatie

Jerusalem celebrates Palm Sunday. Youtube.com: Biblical Places & Nature in Israël Relaxing Walker, 3 april 2023. Duur: 1 uur 29 sec. Palmprocessie die gaat over de Jerichoweg en eindigt bij de Leeuwenpoort van de oude stad Jeruzalem.

Bronnen

T.P. Sevensma (red.), Zoek-licht; Nederlandsche encyclopaedie voor allen. Deel 7 (Arnhem: Van Loghum Slaterus & Visser, 1925) s.v. Palmzondag. Tekst hiervan is verwerkt op 7 april. 2023.

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.