Paran

Uit Christipedia

Paran is de naam van een woestijn, zuidwestelijk van het land Israël in de nabijheid van Beërseba en Kades, tussen Edom en Egypte. Het noordoostelijk deel der woestijn van Paran heet ook woestijn van Sin, en de onmiddellijke omtrek van Kades woestijn van Kades.

Woestijn Paran tussen de woestijn van Sinaï en het beloofde land Kanaän
Woestijn van Paran en woestijn van Sin.

De Israëlieten bereikten haar op hun tocht door de Arabische woestijn, nadat zij de woestijn van Sinai verlaten en zich van de berg Sinai drie dagreizen ver verwijderd hadden.

Naar deze woestijn begaf zich Hagar met Ismaël, toen zij uit het huis van Abraham weggezonden was.

David ging daarheen toen hij voor Saul vluchtte. Hadad kwam er toen hij voor Joab vluchtte.

Het effen veld van Paran, Gen. 14: 6, beter El-Paran, is waarschijnlijk hetzelfde als Elath (zie kaart hieronder).

Paran is ook de naam van het hoge bergland, dat de oostelijke helft der woestijn van dezelfde naam vormt, en van het gebergte van Edom alleen door Arabah is afgescheiden (Num. 13:1).Het gebergte Paran strekte zich van Sinai en Seïr tot aan de Rode zee uit.

In de toekomst zal God tot verlossing van Israël komen van het gebergte Paran:
Hab 3:3 God komt van Teman en de Heilige van het gebergte Paran. sela Zijn majesteit bedekt de hemelen, en de aarde is vol van zijn lof. Hab 3:4 Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel zijner kracht. (NBG51)
Een stad Paran schijnt in 1 Kon. 11: 18 bedoeld te zijn. Wellicht moet men ook hier aan El-Paran of Elath denken.

Bron

Ligging van El-Paran
Vermoedelijke ligging van El-paran

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling (Haarlem: De erven F. Bohn, 1866) s.v. Paran. De tekst van dit lemma is op 14 feb. 2014 verwerkt.