Peréa was in de tijd van de Heer Jezus het gebied tussen de rivieren Jabbok en Arnon, of ruimer genomen het land over de Jordaan.

De naam betekent "land aan de overzijde". Zij werd echter ook in meer omvattende zin gebruikt: al het land over de Jordaan, het Overjordaanse.

De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus zegt, dat het zich uitstrekte van Pella, ten zuiden van de Jabbok, tot Machaerus, juist ten noorden van de Arnon en van de Jordaan tot de stad Philadelphia (= Rabba Ammons).

Wanneer Marcus 'het Overjordaanse' noemt, bedoelt hij Perea.

Mr 10:1 En Hij stond vandaar op en kwam in het gebied van Judea en het Overjordaanse; en er kwamen opnieuw menigten bij Hem samen; en zoals Hij gewoon was, leerde Hij hen weer. (TELOS)