Perge

Uit Christipedia

Perge (Lat. Perga) was een zeestad van Pamfylië, door de apostel Paulus, Barnabas en Johannes Markus bezocht.

Eerste zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 13:4-14:27), later gevolgd door een tweede en derde reis.

Route: Antiochië (Syrië)SeleuciëSálamisPafosPergeAntiochië (Pisidië)IconiumLystraDerbeLystraIconiumAntiochië (Pisidië)PergeAttalíaAntiochië (Syrië).

Paulus, Barnabus en Johannes Markus bezochten deze stad, toen zij van Pafos naar Pisidië reisden (Hand. 13: 13 vv.).

Hnd 13:13 Het gezelschap van Paulus nu voer af van Pafos en kwam in Perge in Pamfylie; Johannes echter scheidde zich van hen af en keerde terug naar Jeruzalem. Hnd 13:14 Zij nu gingen van Perge verder en kwamen in het Pisidische Antiochie aan; en zij gingen in de synagoge op de sabbatdag en namen plaats. (TELOS)

Zij keerden er later terug, om er het evangelie te verkondigen (Hand. 14: 25).

Ligging van Perge

Perge lag niet ver van de mond van de rivier Cestrus. Er was een beroemde tempel van Diana.

Van Perge zijn nog bouwvallen over.

Overzicht op Perge.

Bron

W. Moll, P. J. Veth, F. J. Domela Nieuwenhuis e.a., Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin. Derde deel O – Z. Amsterdam: P.N. van Kampen, 1859. Tekst van het lemma Perge is op 26 feb. 2018 verwerkt.