Petrus van Bruys

Uit Christipedia

Petrus van Bruys (ook wel bekend als Petrus van Bruis, Peter Bruis, Pierre de Bruys of Pierre de Brois) (gest. ca. 1131) was een populaire Franse godsdienstleraar, die misstanden in de kerk aan de kaak stelde, maar door de kerkleiding werd bestempeld als een heresiarch.

Informatie aangaande Petrus van Bruys gaat terug op twee bestaande bronnen: 1. de verhandeling Tractatus contra Petrobrusianos die Petrus de Eerbiedwaardige (ca. 1093 - 1156) tegen Petrus' volgelingen ('Petrobrusianen') schreef en 2. een passage geschreven door Petrus Abaelardus (1079 - 1142).

Petrus werd in de Provence (Frankrijk) geboren. Hij was een priester, die rond 1104 om zijn onrechtzinnigheid uit zijn ambt werd gezet[1]. Waarschijnlijk tussen 1117 en 1120 begon hij te prediken in Dauphiné en de Provence. De plaatselijke bisschoppen, die toezicht hielden op de bisdommen Embrun, Die en Gap, onderdrukten zijn leringen binnen hun rechtsgebieden. Ondanks de officiële repressie kregen Petrus' leringen aanhangers in Narbonne, Toulouse en in de Gascogne, onder wie Henricus van Lausanne (ook wel genoemd Henricus van Toulouse).

Petrus erkende het leergezag van de evangeliën in hun letterlijke interpretatie, maar beschouwde de andere nieuwtestamentische geschriften als waardeloos, aangezien hij twijfelde aan hun apostolische oorsprong. Hij trok het Oude Testament in twijfel en verwierp het gezag van de kerkvaders en dat van de rooms-katholieke kerk zelf. Petrus was tegen het bouwen van kerken en het vereren van kruizen. Ook verzette hij zich tegen de leer van de transsubstantiatie en ontkende hij de werkzaamheid van gebeden voor de doden. De Petrobrusianen waren ook tegen het kerkelijk celibaat, de kinderdoop en orgelmuziek.

Van Bruys werd rond het jaar 1131 door een boze menigte vermoord.

Op zekere punten, zoals zijn kritiek op de transsubstantiatieleer, de verering van kruisen en het kerkelijk celibaat, wordt hij beschouwd als een voorloper van de Hervorming.

Meer informatie

Peter of Bruys, en.wikipedia.org.

Bronnen

Petrus van Bruys, nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 21 feb. 2021.

Peter of Bruys, en.wikipedia.org. Tekst hiervan is vertaald en onder wijziging verwerkt op 21 feb. 2021.

Voetnoot

  1. Peter de Bruys, de.wikipedia.org. Geraadpleegd 21 feb. 2021.