Philipp Jacob Spener

Uit Christipedia

Philipp Jacob Spener (1635-1705) was een predikant in de Lutherse kerk in Duitsland. Hij werd 'de vader van het piëtisme'.

Philipp Jacob Spener werd geboren in 1635 in de Elzas. Hij werd predikant van de Lutherse kerk te Frankfurt a/d Main in Duitsland. Daar zag hij de gebreken van de kerk van nabij: twist, dorre rechtzinnigheid. Nu begon hij gezelschappen te houden tot opwekking van geestelijk leven; samenkomsten voor Bijbelbespreking en gebed (collegia pietatis) en deze samenkomsten bezorgden hem en zijn volgelingen de naam van Piëtisten.

Hij was een waarlijk vroom man met een heldere blik, die aandrong op meer kennis van de Schrift, op betonen van werken van het geloof en van de liefde, op betere opleiding van de predikers en op eenvoudiger, warmer prediking. In 1675 gaf hij een boek uit, waarin hij zes middelen noemde tot verbetering van de toestand in de kerk:

  • 1e meer Bijbelkennis,
  • 2e erkenning van het priesterschap der gelovigen,
  • 3e erkenning dat het christendom niet alleen een weten, maar ook een doen is,
  • 4e verdraagzaamheid in godsdienstige geschillen,
  • 5e betere opleiding van toekomstige predikanten,
  • 6e opbouwende prediking.

Spener overleed in 1705 in Berlijn.

Bron

J. H. Landwehr, Kort overzicht van de kerkgeschiedenis. Kampen: J.H. Kok, 3e herz. druk 1922. Enige tekst is verwerkt uit blz. 68.