Plaag

Uit Christipedia

Plaag heeft drie betekenissen[1]: 1. door God gezonden straf, bijvoorbeeld de plagen van Egypte; 2 onaangenaamheid en last; = onheil, bijvoorbeeld rattenplaag, vlooienplaag; 3. besmettelijke ziekte.

Koning Josafat van Juda wist dat God allerlei plagen kan zenden om Zijn volk te tuchtigen: oorlog, pest en honger.
2Kr 20:9 Indien over ons [enig] kwaad komt, het zwaard des oordeels, of pestilentie, of honger, wij zullen voor dit huis, en voor Uw aangezicht staan, dewijl Uw Naam in dit huis is; en wij zullen uit onze benauwdheid tot U roepen, en Gij zult verhoren en verlossen. (SV)

Voetnoot

  1. VanDale.nl, s.v. Plaag, geraadpleegd 16 jan. 2020.