Polenverschuiving

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De polenverschuiving is de verschuiving van de geografische of magnetische polen van de aarde. De geografische polen zijn de punten waar de as, waarom de aarde draait, het aardoppervlak raakt. De verschuiving van geografische polen moet niet verward worden met de magnetische verschuiving of omkering van de magnetische polen van de aarde.

Verschuiving van de geografische polen

De aarde draait soepel om haar as, de denkbeeldige lijn waarom de aarde draait. De uiteinden van de aardas worden de geografische of geofysische of axiale polen genoemd. Dat de aarde soepel om haar as draait, komt doordat de massa van de aardkorst evenwichtig verdeeld is over de mantel, waarop de korst drijft (zie Aarde).

De stand van de as echter verandert wanneer de massa van de aarde ongelijk verdeeld raakt, wanneer er op één kant van het aardoppervlak teveel massa komt. Een wasmachine waarvan de trommelinhoud niet goed verdeeld is en de trommel aan één kant te zwaar is, kan daardoor gaan trillen en schudden.

Er zijn aanwijzingen dat de rotatieas in het verleden is veranderd en daarmee de geografische polen zijn verschoven als gevolg van een grote ophoping van massa ver van de evenaar. Oorzaken kunnen (geweest) zijn:

  • Grote opbouw van massa aan de polen
  • Continenten die één massaal geheel vormden
  • Wegdrijvende continenten
  • Een asteroïde die op de aarde inslaat
  • Een groot hemellichaam dat van buiten ons zonnestelsel de aarde nadert
  • Vorming van een enorm grote vulkaan ver van de evenaar

De rotatie-as van de aarde is aan verandering onderhevig als gevolg van herverdeling van de massa op aarde. Elke paar jaar schommelt de as heen en weer. Sinds 1899 wordt de beweging van de aardas precies bijgehouden. In de 20ste eeuw is de as met zo’n 10 centimeter per jaar richting de Hudsonbaai van Canada verschoven.

Sinds het jaar 2000 is de bewegingsrichting van de Noordpool drastisch veranderd, zij is 75 graden oostwaarts gedraaid. De Noordpool schuift sindsdien langzaam naar West-Europa. Dat is een gevolg van herverdeling van massa. Het gaat om een verandering in de verdeling van het water op aarde en om het smelten van poolijs. De ijskappen op Groenland en Antarctica smelten door de opwarming van de aarde, waardoor het water op aarde anders verdeeld wordt. Het Indisch subcontinent en de Kaspische zee bijvoorbeeld verliezen enorme hoeveelheden water, waardoor de rotatie-as van de aarde oostwaarts helt. Dat de verdeling van de watermassa de stand van de aardas kan veranderen, is gebleken uit bestudering van de gegevens die die de Grace-satellieten van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa tussen 2002 en 2015 verzamelden.

De aarde is bij de evenaar breder dan de afstand tussen de noord- en zuidpool. Het verschil is ongeveer 20 km en is toe te schrijven aan de middelpuntzoekende kracht van de draaiende aarde. Verandert de stand van de aardas, dan kan de vorm van de aarde veranderen[1]. Doordat de vorm van de aarde verandert, kunnen steden een stuk lager en onder water komen te liggen, terwijl andere stukken landen hoger komen te liggen.

Een grote verandering in de stand van de rotatieas in korte tijd zou de aardkorst flink doen bewegen, misschien in zijn geheel doen verschuiven, met rampzalige gevolgen voor de mensen op aarde. Een mening zegt dat de zondvloed het gevolg is van zo'n verandering van de stand van de aardas, en dat ook de toekomstige cataclysmen waarover de Bijbel spreekt kunnen worden veroorzaakt door een verandering van de aardas met een verschuiving van de hele aardkorst.[1] De aarde zal dan waggelen als een dronkaard (Jes. 24:20) en de bergen en eilanden zullen van hun plaatsen gerukt worden (Opb. 6:14).

Jes 13:13  Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. (SV)

Jes 24:20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan. (HSV)

Opb 6:13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind geschud wordt. Opb 6:14 En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt. (HSV)

Omkering der magnetische polen

De verschuiving van de magnetische polen heeft weinig invloed op het menselijk leven of op de aard als geheel. De magnetische noordpool is 'aan de wandel'. De magnetische zuidpool schommelt af en toe.

De verschuiving van de magnetische polen kan echter uitmonden in een omwisseling van de magnetische polen. Het magnetische noorden wordt dan het zuiden en vice versa.

Zo'n omwisseling gaat héél langzaam en kan, zegt men, duizenden jaren duren. Tijdens de trage omwisseling kunnen magnetische polen op vreemde plaatsen verschijnen, bijvoorbeeld op een eiland in de Stille Oceaan.

In het verleden hebben verscheidene omkeringen plaatsgevonden. De magnetische polen keren, zegt men, gemiddeld elke 200.000 à 300.000 jaar om. De laatste magnetische ompoling dateert van 780.000 jaar geleden. Soms gaat een omkering niet door. De laatste keer was 40.000 jaar geleden.

Dat omkeringen vaker hebben plaatsgevonden heeft men geconcludeerd uit de bestudering van het magnetisme van oude rotsen.

De omkeringen zouden het resultaat zijn van de beweging van gesmolten ijzer in de buitenste kern van de aarde, die wendingen in het magnetische veld van de planeet kan veroorzaken.

Er zijn aanwijzingen dat zo'n omwisseling thans weer aan de gang is. Eén aanwijzing is dat het aardmagnetisch veld de laatste 200 jaar met 15 procent afgezwakt is. Wanneer het aardmagnetisch veld verzwakt, verzwakt ook de bescherming tegen allerhande schadelijke zonne- en kosmische straling. Een andere aanwijzing is een verstoring van het magnetische veld die men de Zuid-Atlantische Anomalie heeft genoemd.

De omkering van het aardmagnetisch veld kan tot verstoring leiden van satellietsystemen die de elektrische en elektronische netwerken op de aarde regelen. Deze verstoring kan licht, computers en gsm’s doen uitgaan en radio-uitzendingen nadelig beïnvloeden. En dat kan kan chaotische gevolgen hebben. De naald van een kompas wijst niet langer naar het noorden maar, omgekeerd, naar het zuiden. Dieren die gebruik maken van het magnetisch veld om zich te oriënteren, namelijk vogels, zalmen en zeeschildpadden, zullen zich moeten aanpassen.

Onbekend is of de magnetische ompoling een middeloorzaak zal zijn van de rampspoed en chaos in de eindtijd.

Meer informatie

Cataclysmic pole shift hypothesis, en.wikipedia.org. Over (omstreden) hypothesen betreffende de rampzalige verschuiving van de aardkorst en/of geografische polen.

True polar wander, en.wikipedia.org. Over het verschuiven van de geografische polen.

Bronnen

Magnetische polen kunnen switchen en tot chaos leiden: “Zelfs doorspoelen wc wordt dan onmogelijk”, HLN.be, 1 feb. 2018.

What is that pole shift thing? Deel 1 en deel 2. DailyCommonSense.com, 5 jan. 2008.

Patrick J, Kiger, Shifting of the Poles, Deel 1 en deel 2, Channel.NationalGeographic.com, 2019.

Kata Karáth, Waarom de noordpool naar ons toeschuift. Newscientist.nl, 8 april 2016.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Brent Miller: The Coming Pole Shift. Youtube.com Prophecy Watchers, 1 sept. 2015. Duur: 28 min. 30 sec.