Pontus

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pontus was een landstreek in Klein-Azië. In 63 v.Chr. was Pontus met de aangrenzende streek Bithynië samengegaan in de Romeinse provincie Pontus en Bithynië. Pontus wordt op drie plaatsen in de Schrift genoemd (Hand 2:9; 18:2; 1 Petr. 1:1).

De provincie Pontus en Bithynië lag in het noord-westen van het huidige Turkije

In Pontus bevonden zich Joodse gemeenten in de ‘verstrooiing’. Joden uit Pontus hoorden op de Pinksterdag de Geestvervulde gelovigen spreken:

Hnd 2:8 Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn? Hnd 2:9 Parthen, Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamie, Judea en Kappadocie, Pontus en Asia, Hnd 2:10 Frygie en Pamfylie, Egypte en de streken van Libie bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen, zowel Joden als proselieten, Hnd 2:11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken. (TELOS)

Uit Pontus afkomstig was Aquila, een vriend van de apostel Paulus.

Hnd 18:2 En hij (=Paulus) vond een Jood genaamd Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs uit Italie was gekomen, met zijn vrouw Priscilla;… (TELOS)

Ook in Pontus kwam het christendom. De apostel Petrus schreef zijn eerste brief aan, onder andere, gelovigen in Pontus.

1Pe 1:1  Petrus, apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatie, Kappadocie, Asia, en Bithynie, (TELOS)