Porcius Festus

Uit Christipedia

Porcius Festus was een Romeinse stadhouder van Judea (60 - 62 n.C.), de 5de procurator en de opvolger van Felix (Hand. 24:27). Paulus verdedigde zich tegenover hem.

Naam. De naam “Festus” betekent “feest”.

Vermelding in de Bijbel. Festus wordt in het Nieuwe Testament dertien keer genoemd, in Hand. 24 – 26.

Bronnen. Van Festus is buiten hetgeen Flavius Josephus en het Nieuwe Testament vermelden, niets bekend.

Procurator. Porcius Festus was door Nero als opvolger van Felix benoemd tot procurator van Judea. Waarschijnlijk valt zijn ambtsaanvaarding omstreeks 58 n. Chr. Van hem geeft Flavius Josephus een veel gunstiger getuigenis dan van Felix.

0 — 49 n.C. < Israël en Gemeente 50 — 99 > Kerkgeschiedenis 100 — 199
Openbaring van JohannesJeruzalemClemens RomanusDidachè2 PetrusPaulus2 Timotheüs1 PetrusTitusbrief1 TimotheüsHandelingen van de ApostelenBrief aan de HebreeënBrief aan FilemonEfezebriefPorcius FestusBrief van JakobusKolossenzenbriefFilippenzenbriefRomeinenbrief2 Korinthiërs1 KorinthiërsDerde zendingsreis van PaulusNero (keizer)Felix (stadhouder)GallioTweede zendingsreis van PaulusGalatenbriefHerodes Agrippa IIAnaniasClaudius I
Paulus verdedigt zich voor Festus, Herodes Agrippa II en Bernice.
Paulus. Bij zijn komst in Caesarea vond hij daar Paulus als gevangene, Hand. 24 : 27. Paulus werd door de Joden aangeklaagd voor Festus. Deze luisterde met aandacht naar de apostel en riep hem op zich voor Herodes Agrippa II en Bernice, die Festus bezochten, te verdedigen. Zij allen oordeelden Paulus onschuldig. Maar Paulus had zich bij Festus op de keizer beroepen, en zou daarom naar Rome moeten gaan om berecht te worden.

Opvolging. Na een bestuur van slechts twee jaren werd Festus vervangen door Albinus.

Bronnen

Voor de eerste versie van dit lemma is gebruik gemaakt van tekst uit Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk s.v. Festus (Porcius). Kampen: Kok, 1925-1931.