Porcius Festus

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Porcius Festus was een Romeinse stadhouder van Judea (60 - 62 n.C.), de 5de procurator en de opvolger van Felix (Hand. 24:27). Paulus verdedigde zich tegenover hem.

Naam. De naam “Festus” betekent “feest”.

Vermelding in de Bijbel. Festus wordt in het Nieuwe Testament dertien keer genoemd, in Hand. 24 – 26.

Bronnen. Van Festus is buiten hetgeen Flavius Josephus en het Nieuwe Testament vermelden, niets bekend.

Procurator. Porcius Festus was door Nero als opvolger van Felix benoemd tot procurator van Judea. Waarschijnlijk valt zijn ambtsaanvaarding omstreeks 58 n. Chr. Van hem geeft Flavius Josephus een veel gunstiger getuigenis dan van Felix.

Tijdbalk: van Augustus tot Vespasianus
JeruzalemVespasianusVitelliusOthoGalbaGessius FlorusLucceius AlbinusPorcius FestusNeroFelix (stadhouder)Ventidius CumanusHerodes Agrippa IITiberius Julius AlexanderCuspius FadusHerodes Agrippa IClaudiusMarullusCaligulaMarcellusPontius PilatusKajafasValerius GratusTiberiusAnnius RufusMarcus AmbiviusCoponiusAnnasArchelaüsFilippus (viervorst)Herodes AntipasJezus ChristusJohannes de DoperHerodes de GroteAugustus
Paulus verdedigt zich voor Festus, Herodes Agrippa II en Bernice.
Paulus. Bij zijn komst in Caesarea vond hij daar Paulus als gevangene, Hand. 24 : 27. Paulus werd door de Joden aangeklaagd voor Festus. Deze luisterde met aandacht naar de apostel en riep hem op zich voor Herodes Agrippa II en Bernice, die Festus bezochten, te verdedigen. Zij allen oordeelden Paulus onschuldig. Maar Paulus had zich bij Festus op de keizer beroepen, en zou daarom naar Rome moeten gaan om berecht te worden.

Opvolging. Na een bestuur van slechts twee jaren werd Festus vervangen door Albinus.

Bronnen

Voor de eerste versie van dit lemma is gebruik gemaakt van tekst uit Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk s.v. Festus (Porcius). Kampen: Kok, 1925-1931.