Praetor

Uit Christipedia

Een praetor of pretor (lett. voorganger, van Lat. Praeire = voorgaan; Grieks strategos) is een Romeinse bestuurder. In een Romeinse kolonie waren praetoren met de rechtspraak belast.

In de door de Romeinen bezette steden waar een Romeins bestuur gevestigd was, waren twee met praetorsrang beklede plaatselijke bevelhebbers, aan wie ook het rechterlijk gezag in eerste instantie was opgedragen. Aan zulke oversten werden de apostel Paulus en zijn metgezel Silas in Filippi voorgebracht:

Hnd 16:20 en toen zij hen bij de praetoren hadden gebracht, zeiden zij: Deze mensen, die Joden zijn, brengen onze stad in verwarring (…) Hnd 16:22 En de menigte stond mee tegen hen op; en de praetoren scheurden hun de kleren af en bevalen hen te geselen. (TELOS)

Het gebruikte Griekse woord strategoi is in de Nederlandse Bijbelvertalingen verschillend vertaald: "praetoren" (TELOS), “hoofdmannen” (Statenvertaling), “hoofdlieden” (NBG51), "stadsbestuurders" (Naardense Bijbel, NBV2004), “handhavers van het gezag” (HSV), “pretoren” (WV95), “magistraten” (WV78), “Romeinse rechters” (Het Boek).

Meer informatie

Jona Lendering, Praetor, artikel op Livius.org