Predikant

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een predikant (man) of predikante (vrouw) is iemand die voorgaat in een godsdienstoefening van een protestantse gemeente.

Het woord dominee (afgekort ds.) (of domina, afgekort of da., voor een vrouwelijke dominee) is een aanspreektitel voor een predikant, zoals professor dat is bij een hoogleraar. Voor de aanduiding van het ambt wordt echter altijd het woord 'predikant' gebruikt.

Het woord 'predikant' hangt samen met het woord 'prediken' ("verkondigen"), dat is afgeleid van het Latijn praedicare (wat zoveel betekent als "openlijk bekendmaken, afroepen").[1]

Een predikante is een functie die op Bijbelse gronden (1 Tim. 2:11v: 1 Cor. 14:34v) niet aanvaardbaar is.

Veranderingen

De predikant van nu heeft deels met andere dingen te maken dan de predikant van vroeger[2]:

  • De predikantsvrouw van vroeger is veelal verdrongen door de werkende vrouw in de pastorie
  • Predikanten komen meer in aanraking met vaak ingewikkelde en soms onoplosbare problemen. Te denken valt aan: gebroken gezinnen, ethische problemen, geschillen over de eredienst.
  • Afnemend ambtelijk gezag. Veel gemeenteleden zijn geëmancipeerd.
  • Meer dan vroeger zijn er gemeenteleden die gewoon weggaan als ze hun zin niet krijgen.
  • Risico van burn-out voor jonge predikanten.

Bron

Predikant, nl.wikipedia.nl. Enige tekst hiervan is onder wijziging overgenomen op 27 dec . 2018.

Wim Verboom ziet dat jonge dominees 't niet makkelijk hebben, ND.nl, 27 dec. 2018.

Voetnoten

  1. Predikant (dominee), P.A.F. van Veen en N. van der Sijs, Van Dale Etymologisch woordenboek (1997), op etymologiebank.nl. En: Prediken, verkondigen, M. Philippa e.a., Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (2003-2009), op etymologiebank.nl.
  2. Wim Verboom ziet dat jonge dominees 't niet makkelijk hebben, ND.nl, 27 dec. 2018. Wim Verboom was Leids hoogleraar geschiedenis van het gereformeerd protestantisme.