Pro Life Zorgverzekeringen

Uit Christipedia

Pro Life Zorgverzekeringen, kortweg Pro Life, is de grootste christelijke zorgverzekeraar in Nederland en heeft 119.500 verzekerden (stand 2022[1]). Vanaf 2023 vergoedt de verzekeraar opzettelijke levensbeëindiging door abortus en euthanasie.

Zorgverzekering


Voor de begrippen 'concern', 'volmacht' en 'label', zie art. Zorgverzekering.
Zorg voor leven en Care4Life bieden een 'schone polis' aan.

Missie en kernwaarden. “De missie van Pro Life is toegang verlenen tot goede en betaalbare zorg, met aandacht voor christelijke zorg en de beschermwaardigheid van het leven. Kernwaarden daarbij zijn ‘bewogen, betrokken en christelijk’. [2]

Personeelsbestand. Er werken 25 mensen bij Pro Life, van wie de helft op de klantenservice (stand 2022).[3]

'Schone polis'. Pro Life bood t/m 2022 een ‘schone polis’, d.w.z. zonder abortus (behalve wanneer het leven van de moeder in gevaar is) en euthanasie. "Wij vergoeden geen medische handelingen die het leven opzettelijk beëindigen."[4] Verder vergoedde de zorgverzekeraar niet:

 • In-vitrofertilisatie (IVF) waarbij geslachtscellen worden gebruikt die niet van de wettelijke partner zijn;
 • IVF-met-restembryo's;
 • Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID);
 • Geslachtsveranderende operatie;
 • Genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn;
 • ​Anticonceptiemiddelen met een mogelijke abortieve werking, zoals de morning-afterpil.

Aanvankelijk werd ook sterilisatie niet vergoed, later echter wel[5], uit een aanvullende verzekering.

Pro Life biedt christelijke psychosociale hulp en palliatieve zorg aan en vergoedt een cursus natuurlijke gezinsplanning als alternatief voor onder andere anticonceptiva en ivf. Het christelijk karakter van de zorg komt naar voren bij[6]:

 • pastoraal-therapeutische zorg in herstellingsoorden
 • psychosociale hulp door een christelijke behandelaar
 • kraamzorg
 • verblijf in een hospice
 • extra zorg rondom het levenseinde
 • een levenswensverklaring
 • gezinsplanning
 • hulp bij medisch-ethische vragen

Online christelijk zelfhulp. Pro Life helpt om voor je eigen ziel te zorgen. Hiervoor zijn in 2020 18 trainingen beschikbaar gesteld. De trainingen hebben de verzamelnaam E-mind en zijn van Eleos, een christelijke organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (een christelijke GGZ). "In de online trainingen leert u uw klachten herkennen. U krijgt informatie en leert uw gedrag en gewoontes te begrijpen. En u ontdekt wat u kunt doen om minder klachten te hebben. Als u bij ons een aanvullende zorgverzekering heeft, kost het u niets."[7]. Men kan anoniem deelnemen. De volgende trainingen zijn te doorlopen:

 • Omgaan met eenzaamheid
 • Beter slapen
 • Voorkom een burn-out
 • Kinderen en een scheiding
 • Zorgen voor een ander en jezelf
 • Balans in je werk
 • Evenwichtig zelfbeeld
 • Angst overwinnen
 • De ander vergeven
 • Depressieve gevoelens doorbreken
 • Leven met een aandoening
 • Moeder zijn en werken
 • Omgaan met je boosheid
 • Verder na verlies
 • Sociale angst de baas
 • Stoppen met piekeren
 • Vitale relatie
 • Hulp bij seksverslaving

Onzeker is (feb. 2020) of Pro Life deze trainingen ook na 2020 zal aanbieden.

Zorgbemiddeling. De zorgbemiddeling van Pro Life is er voor reguliere en christelijke zorg. Pro Life helpt als een verzekerde op zoek is naar een christelijke zorgverlener voor geestelijke gezondheidszorg. Prolife bemiddelt bij ifv zonder restembryo's, psychologische hulp (ggz) en wijkzorg door christelijke zorgverleners. Ook biedt men wachttijdbemiddeling: hulp om sneller geholpen te worden.

Keurmerk Christelijke Zorg. Sinds 2009 reikt Pro Life het Keurmerk Christelijke Zorg uit. Daarbij worden eisen aan de identiteit van de zorgverlener gesteld. "Bij zorgverleners met het keurmerk ervaart u goede zorg, met aandacht door uw geloof."[4]

Pro Life Zorgcheque. Pro Life steunt christelijke zorgprojecten met de Pro Life Zorgcheque. In 2019 bijvoorbeeld werd een dergelijke check toegekend aan: Reformatorisch Meldpunt (een cheque ter waarde van € 4.022,-), Tot Heil des Volks (€ 3.015,-) en Timon & Camps4Kids (€ 2.963,-).

Zelfstandig onderdeel

Pro Life is een zelfstandig onderdeel van Zilveren Kruis[8] (anno 2016), een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland met ruim 3,5 miljoen verzekerden (anno 2016). Zilveren Kruis is een van de 10 'merken' van Achmea (anno 2016), de grootste verzekeringsgroep in Nederland. In 2007 was Pro Life reeds een zelfstandig onderdeel van Achmea. Pro Life is geen eigendom van Zilveren Kruis. ProLife heeft een eigen directeur[9], een eigen team van 25 medewerkers[10], een eigen budget, en een tienkoppige adviesraad (ProLife Raad) die de christelijke identiteit en zelfstandigheid bewaakt[11]. De medewerkers zijn in dienst van Pro Life en niet in dienst van Zilveren Kruis. Ze hebben veelal een christelijke achtergrond (anno 2016). De premie die de verzekerden betalen wordt ontvangen op de eigen rekening van Pro Life. Omdat Pro Life een zelfstandig onderdeel is van Zilveren Kruis en Zilveren Kruis een merk is van Achmea, vloeit de ontvangen verzekeringspremie in de kas van Achmea.

Alle zorg, ook christelijke, koopt Zilveren Kruis voor Pro Life in. "Dankzij deze samenwerking bieden wij u landelijk goede zorg aan"[4], met behoud van de christelijke identiteit van Pro Life.

Geschiedenis

1984. In 1984 treedt de abortuswet in werking. Zij maakt abortus tot de 24e week in Nederland wettig.

1986. Pro Life ontstaat op initiatief van de Nederlandse Patiënten Vereniging en het Nederlands Artsen Verbond. Zij is een antwoord op de abortuswet, die in 1984 in werking trad.

2004. Een wetswijziging (amendement van ChristenUnie en SGP) aangenomen: er mag van de toekomstige basisverzekering worden afgeweken bij "sterk controversiële" onderdelen als abortus, euthanasie en ivf-behandelingen.

2006. De basisverzekering wordt ingevoerd. Pro Life groeit naar 32.000 leden. Zij reikt voor de eerste keer de Christelijke Zorg Award uit, aan Bas van der Vlies (SGP) en André Rouvoet (CU), om hun inzet voor een schone basisverzekering zonder abortus, euthanasie en geslachtsveranderende operaties.

2007. Pro Life, zelfstandig onderdeel van Agis Zorgverzekeringen, wordt met Agis een onderdeel van de Achmea verzekeringsgroep.

2008. Pro Life introduceert met een aantal partners Ikzoekchristelijkehulp.nl. Op deze website kunnen christelijke zorgverleners worden gevonden. Ook kan gebruik gemaakt worden van digitale hulpverlening.

2009. Pro Life reikt voor de eerste keer het Keurmerk Christelijke Zorg uit aan een aantal organisaties.

2011. Het aantal verzekerden van Pro Life is gegroeid tot meer dan 50.500.

2012. Op 1 juli gaat Pro Life met het oog op een fusie samenwerken met de tweede, kleinere christelijke zorgverzekeraar DVZ Zorgverzekeringen.

2013. Op 1 januari volgt een fusie van Pro Life en DVZ. De resulterende zorgverzekeraar Pro Life heeft nu meer dan 92 duizend verzekerden.

2017. Pro Life heeft 107.000 verzekerden.

2021. In november ontstaat er ophef door wereldse mensen die 'ontdekten' dat er een zorgverzekering bestaat die weigert de kosten van abortus te vergoeden. Zilveren Kruis/Achmea trekt zich deze negatieve kritiek uit links-'progressief' Nederland aan en gaat erover in gesprek met Pro Life.[3]

2022. Pro Life besluit, mede onder druk van de politiek, maatschappelijke organisaties en (collectieve) cliënten van Zilveren Kruis/Achmea, alle uitsluitingen voor vergoedingen los te laten en dus ook gedeclareerde kosten van abortus, euthanasie, standaard ivf-behandelingen en transgenderzorg te gaan vergoeden, vanaf 1 januari 2023. "Wij hebben geen andere keus," aldus de directeur[3]. Abortus was indertijd de hoofdreden om Pro Life Zorgverzekering op te richten. De zorgverzekeraar heeft nu 120.000 verzekerden[12]. De mededeling dat voortaan ook abortus zal worden vergoed is velen rauw op het dak gevallen.

De beslissing door Pro Life is genomen om meerdere redenen. De voornaamste zijn: 1. het standpunt van Zilveren Kruis/Achmea dat men verzekerden niet de toegang tot bepaalde onderdelen van de basiszorg (zoals abortus en euthanasie) mag ontnemen. 2. de technische beperking van software waarmee behandelingen in zorginstellingen worden geregistreerd, waardoor het voor Pro Life niet altijd duidelijk is of er bijvoorbeeld abortus is gepleegd of niet.

In een brief dd. 5 september aan de verzekerden schrijft de directeur: "Vanaf 1 januari 2023 nemen we alle zorg op die de basisverzekering standaard biedt. Dit betekent dat ook abortus. euthanasie. standaard IVF en transgenderzorg opgenomen worden. Waarom we dit veranderen? Niet omdat we hier anders over zijn gaan denken. Wel omdat we merken dat uitsluitingen voor vergoedingen steeds vaker een drempel vormen om in gesprek te gaan. Bij onomkeerbare beslissingen willen we juist naast mensen staan. Hen vertellen over andere keuzes, als die er zijn. Denk aan IVF—behandeling waarbij er geen embryo‘s overblijven, christelijke psychische hulp en zorg rondom het levenseinde. Zo helpen we mensen om, passend bij hun geloof. keuzes te maken."

De voorzitter van de Adviesraad, die de verandering van de polisvoorwaarden betreurt, schreef over het opheffen van uitsluitingen (van vergoedingen voor abortus e.d.): "Het besluit komt niet voort uit een inhoudelijke positieverandering bij Pro Life en ook zeker niet bij de Adviesraad. Integendeel, de Adviesraad heeft in het hele traject, ook in overleg met vertegenwoordigers van Zilveren Kruis (ZK) en Achmea, consequent naar voren gebracht dat hij tegen de nu vastgestelde polisaanpassing is en dit besluit dus ernstig betreurt. Het besluit is genomen op het niveau van de moedermaatschappij Achmea, omdat daar de bevoegdheid hiertoe ligt."[13] En: "ZK/Achmea is tot de conclusie gekomen dat in het huidige maatschappelijke klimaat een basisverzekering in de zorg waarin bepaalde verrichtingen niet worden vergoed niet is te handhaven."[13] Er is echter geen sprake van een afgedwongen koerswijziging bij Pro Life. De christelijke zorgverzekeraar heeft, alles overwegende in een langdurig proces, zelf voor de wijziging gekozen. Niettemin is druk geweest vanwege ZK/Achmea: "Zilveren Kruis heeft gekozen voor behoud van een christelijke zorgverzekeraar met haar identiteit en standpunten. Wel geldt daarbij als voorwaarde dat iedereen toegang heeft tot alle zorg in het standaard basispakket. En dat daarom alle basiszorg vergoed wordt."[14]

Zelfstandig worden zou tot hogere kosten leiden en slechtere dienstverlening: "Het is in Nederland bijna onmogelijk om als kleine zelfstandige verzekeraar te bestaan. Daarom zijn wij onderdeel van Zilveren Kruis."[14]

Geestverwant

Verwante (christelijke) zorgverzekeringen zijn Zorg voor leven en Care4Life. Beide bieden een schone polis aan.

Bron

Onder meer:

De historie van Pro Life, artikel op ProLife.nl.

Meer informatie

Website van Pro Life: www.prolife.nl

De historie van Pro Life, artikel op ProLife.nl.

Pro Life Zorgverzekering, op: Zorgverzekering.nl

Pro Life over de principiële veranderingen in de polis per 2023: https://prolife.inzine.nl/editie10/pro-life-kijkt-na-veranderingen-vooruit/

Voetnoten

 1. Pro Life e-mail van 26 jan. 2022.
 2. Bron: Pro Life Nieuws, voorjaar 2011. 
 3. 3,0 3,1 3,2 Groot Nieuws Radio, programma Brandstof, 28 nov. 2022. Bevat een gesprek met de directeur van Pro Life.
 4. 4,0 4,1 4,2 Informatief vouwblad 'Maak een bewuste keuze', Prolife, 2016.
 5. Tenminste vanaf het jaar 2012.
 6. Bronnen: Servicewijzer, Prolife.nl, febr. 2013.
 7. Bron: Pro Life Mail, 19 feb. 2020.
 8. Eerder van Agis Zorgverzekeringen, waarmee Pro Life in 2007 fuseerde.
 9. Abwin Luteijn (anno 2016), een christen.
 10. Bron: Familietradities en voornemens - blog (1), ProLife.nl, 11 jan. 2017.
 11. Zie https://www.prolife.nl/over-pro-life/Paginas/Pro-Life-heeft-een-onderscheidende-zorgverzekering.aspx
 12. Uitgelicht! 6 september 2022 - Jos Leijenhorst (Pro Life) over het loslaten van de schone basispolis. Youtube.com: Family7, 7 sept. 2022. Duur: 10 min. 29 sec.
 13. 13,0 13,1 Besluit rond Pro Life raakt democratische rechtsstaat, RD.nl, 9 sept. 2022.
 14. 14,0 14,1 Bron: bijlage van de brief van Pro Life Verzekeringen d.d. 18 okt. 2022.