Psychologie

Uit Christipedia

Psychologie of zielkunde is de wetenschap van het inwendig (denken, voelen en streven) en uitwendig (gedrag) leven van mensen en dieren.

Woord. 'Psychologie' is een samenstelling uit de Griekse woorden ψυχή (psychè), ziel, en λόγος (logos), leer, woord, rede.

Meer informatie

Psychologie, op: nl.wikipedia.org.

Psychiatrie en de christen | Godgericht in gesprek. Youtube.com: Christelijke Apologeet, 18 juni 2021. Duur: 33 min. 16 sec. Vraaggesprek met christenpsychiater Chris Verhagen over het nut van psychiatrische, van psychologische en van pastorale hulp.

Myth of Christian Psychology Part 1.Dave Hunt. Youtube.com: KJV Holy Bible believer, 16 juli 2014. Duur: 59 min. 49 sec. Part 2, 16 juli 2014. Duur: 1 uur 6 min. 11 sec. Kritische beoordeling door Dave Hunt van de psychologie. Hij wijst op occulte (New Age) invloeden in de psychologie, waarschuwt voor de invloed van psychologische leringen in de Gemeente van Christus en acht het bestaan van 'christelijke psychologie' een mythe.

Zie ook

Psychiatrie

Bron

Psychologie, op: nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 20 nov. 2021.