Ptolemaïs

Uit Christipedia

Ptolemaïs is in de Bijbel de Griekse naam voor de havenstad stad Akko (Acco) in Fenicië.

Het Griekse woord in de brontekst van het Nieuwe Testament is πτολεμαις, Ptolemais, en betekent "krijgshaftig". Het komt alleen voor in Hand. 21:7 en heeft daar betrekking op Acco. Het strongnummer is G4424. Het woord komt van Ptolemaios, dat is Ptolemeüs II Lathyrus, die de stad Akko in 103 v.C. innam en fraaier herbouwde. In de Romeinse tijd droeg zij de naam Ptolemaïs en daarna hernam de stad haar oude naam Acco. In de tijd van de kruistochten heette zij St. Jean d’Acre. Tegenwoordig is de naam Akka.

De apostel Paulus kwam na Tyrus in Ptolemaïs tijdens zijn derde zendingsreis, toen hij, "gebonden in de geest" (Hand. 20:22) op weg was naar Jeruzalem. De stad ligt pakweg 50 km ten zuiden van Tyrus. Er was een gemeente van Christus.
Hnd 21:7 Nadat wij nu de vaart vanaf Tyrus hadden volbracht, kwamen wij in Ptolemais aan, en na de broeders te hebben gegroet bleven wij een dag bij hen. Hnd 21:8 En de volgende dag gingen wij weg en kwamen in Caesarea; en wij gingen het huis van de evangelist Filippus binnen, die een van de zeven was, en bleven bij hem. (TELOS)
Derde zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 18:23-21:26), volgend op de eerste en tweede.

Route: Antiochië (Syrië)GalatiëFrygiëEfezeMacedoniëGriekenland, waar Paulus 3 maanden is → Macedonië: o.a. Filippi → reis van 5 dagen → Troas, waar Paulus 7 dagen is → AssusMityleneChiosSamosMileteCosRhodusPataraTyrus, waar Paulus 7 dagen is → Ptolemaïs, waar Paulus 1 dag is → Caesarea_(Maritima), waar Paulus vele dagen is → Jeruzalem

Ligging van Ptolemaïs
Het oude centrum van Akko

Ptolemaïs heette ook een voorname Hellenistische stad in Opper-Egypte[1], gesticht door Ptolemaios I Soter.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Ptolemaïs' is op 18 jun. 2018 verwerkt.

D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).

Voetnoot