Rabba

Uit Christipedia

Rabba is in de Bijbel de naam van de hoofdstad van het volk der Ammonieten en van een stad in Juda.

Naam. De Hebreeuwse plaatsnaam is רבה, Rabbah, en betekent 'groot'[1]. De naam komt 15x voor in de Bijbel. Het strongnummer is H7237.

Rabbat in Ammon

Rabba was de hoofdstad van de Ammonieten sinds de 13e eeuw voor Christus[2].

Ligging. De stad is gelegen ten oosten van de Jordaan en van het landschap Gilead en van het stamgebied van Gad.

Ammon temidden van de naburige naties in 1200 -1000 v.C.

Naam. De Ammonieten noemden het 𐤓𐤁𐤕 𐤏𐤌𐤍, Rabat ʻAmmān, waarbij de term Rabat de "Hoofdstad" of de "Koningskwartieren" betekent[2]. In de Bijbel wordt de stad aangeduid als 'Rabba der kinderen Ammons'.

Jer 49:2  Daarom ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik over Rabba der kinderen Ammons een krijgsgeschrei zal doen horen, en zij zal tot een woesten hoop worden, en haar onderhorige plaatsen zullen met vuur aangestoken worden; en Israël zal erven degenen, die hem geërfd hadden, zegt de HEERE. (SV)

De omschrijving is in het moderne Hebreeuws afgekort tot "Rabbat Ammon".

Nadat Ptolemaeus II Philadelphus, de Macedonische heerser van het Ptolemeïsche koninkrijk die regeerde van 283 tot 246 v.Chr., de stad had ingenomen, hernoemde hij haar naar zichzelf: "Philadelphia" (Oudgrieks: Φιλαδέλφεια; "broederliefde").

In de 7e eeuw na Chr., in het begin van het islamitische tijdperk, herstelde het Rashidun-kalifaat zijn oude semitische stadsnaam en noemde haar Amman. De stad is thans de hoofdstad van Jordanië.

Profetie

Door de dienst van de profeet Jeremia voorzegde God de verwoesting van de stad met haar onderhorige plaatsen, en dat Israël het stamgebied van Gad zou terugkrijgen (Jer. 49:1-2), welk gebied ten westen van Amman ligt.

Rabba in Juda

Rabba was een stad in Juda. Haar ligging is onzeker.

Bronnen

Amman, op: en.wikipedia.org. Geraadpleegd 12 jan. 2023. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 12 jan. 2023.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Zie ook

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. 2,0 2,1 Amman, op: en.wikipedia.org. Geraadpleegd 12 jan. 2023.