Rabsaké

Uit Christipedia

Rabsaké of rabsjake is de titel van een Assyrische hoogwaardigheidsbekleder. De Assyrische koning Sanherib zond hem tot de Judese koning Hizkia om deze tot overgave te bewegen.

Rabshakeh, door William Brassey Hole.
Jes 36:2  En de koning van Assyrie zond Rabsaké van Lachis naar Jeruzalem tot den koning Hizkia, met een zwaar heir; en hij stond aan den watergang des oppersten vijvers, aan den hogen weg van het veld des vollers. (SV)
De Hebreeuwse naam is רבשׁקה, Rabshaqeh, en betekent 'opperschenker'. De titel komt 16x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is H7262. Met 'maarschalk' vertalen de NBG51-vertaling, Naardense vertaling. De Petrus Canisius-vertaling, de Willibrord-1995 vertaling en de Groot Nieuws Bijbel hebben 'opperbevelhebber'. De Herziene Statenvertaling heeft 'commandant'. De Leidse vertaling en de Nieuwe Vertaling (2004) laten, gelijk de Statenvertaling, het woord onvertaald en schrijven over 'de rabsake'.

Meer informatie

Rabshakeh, en.wikipedia.org

Voetnoot