Rachels graf

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Rachels graf is het graf waar Jakob zijn vrouw Rachel begroef, aan de weg naar Efrath, dat is Bethlehem.

Ge 35:17 En het geschiedde, als zij het hard had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: Vrees niet; want dezen zoon zult gij ook hebben! Ge 35:18 En het geschiedde, als haar ziel uitging (want zij stierf), dat zij zijn naam noemde Ben-oni; maar zijn vader noemde hem Benjamin. Ge 35:19 Alzo stierf Rachel; en zij werd begraven aan den weg naar Efrath, hetwelk is Bethlehem. Ge 35:20 En Jakob richtte een gedenkteken op boven haar graf, dit is het gedenkteken van Rachels graf tot op dezen dag. (SV)

Aan het eind van zijn leven zei Jakob tot zijn zoon Jozef, de oudste zoon van Rachel en Jakob:

Ge 48:7  Wat mij betreft, toen ik uit Paddan kwam, is Rachel onderweg in het land Kanaän onder mijn [ogen] gestorven, terwijl het nog maar een kleine afstand was om bij Efrath te komen. Ik heb haar daar begraven, langs de weg naar Efrath, het [tegenwoordige] Bethlehem. (HSV)

Op de plaats is veel later een gebouw geplaatst. De Hebreeuwse naam van de graftombe is Kever Rachel.

Graftombe van Rachel, c. 1890 – 1900.

Een oud commentaar vermeldt:

“Op de langzaam opklimmende hoogte, welke zich naar het noordoosten van Wady Ahmed verheft, staat in het midden de Kubbet Rahil (Rachels graf) een klein vierkant stenen gebouw met een koepel; daarin is een graf in de gewone Islamitische vorm. Dit gebouw is niet oud en thans zeer verwaarloosd en vervallen; maar de juistheid van de overlevering, welke op deze plaats Rachels graf stelt, kan niet in twijfel getrokken worden, daar zij door het Bijbels geschiedverhaal genoegzaam ondersteund wordt.” (Robinson)[1]

Ligging. Het Graf van Rachel ligt op minder dan een kilometer ten zuiden van de grens met het tegenwoordige Jeruzalem.

Betekenis in het Jodendom. De graftombe is de derde heiligste plaats in het Jodendom[2].

Huidige graftombe van Rachel

Twistzaak. Sinds de Oslo II Akkoorden van 1995 eisen de Palestijnen Rachels graf op. Het gebouw op over het graf noemen zij Bilal bin Rabah Moskee. De Turkse president zei dat het Graf van de aartsvaders en Rachels graftombe “nooit Joodse heilige plaatsen zijn geweest, maar altijd islamitische.”[2]

Op 21 oktober 2010 besloot UNESCO – de organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur – dat het Graf van Rachel, een integraal onderdeel vormt van de bezette Palestijnse gebieden en dat eventuele eenzijdige maatregelen door de Israëlische autoriteiten zullen worden beschouwd als een schending van het internationaal recht[3]. Dit verwekte protest van de kant van Israël, omdat het Rachels graf als nationaal Joods erfgoed beschouwt.

Ca. 1912
De ingang van de graftombe, ca. 1912.
26 sept. 1926
Jaren 1930

Meer informatie

Artikel 'Graftombe van Rachel (Bethlehem) politiek hangijzer in de geschiedenis van de Joodse staat' op Brabosh.com, 5 maart 2009.

Oude afbeeldingen van Rachels graf op Commons.wikimedia.org.

Voetnoten

  1. Aangehaald in het commentaar van Dächsel, Van Lingen en Van Griethuijsen bij Gen. 35:20.
  2. 2,0 2,1 UNESCO: Rachel’s Tombe en Graf Patriarchen zijn ‘Palestijns’ en Islam, op Brabosh.com, 11 okt. 2018.
  3. Artikel 'UNESCO tovert Graf van Rachel in Bethlehem om naar een moskee’, op Brabosh.com dd. 2 nov. 2010.