Rantsoen (maat)

Uit Christipedia

Een rantsoen (Grieks Choenix) is een inhoudsmaat.

Een rantsoen is de hoeveelheid die een mens per dag voor zijn onderhoud nodig heeft[1]. Het Griekse choenix wordt in Nederlandse bijbels verschillend vertaald: ‘rantsoen’, ‘maat’, ‘portie’. Een rantsoen was iets meer dan een liter[2].
Opb 6:6 En ik hoorde als een stem in het midden van de vier levende wezens zeggen: Een rantsoen tarwe voor een denaar en drie rantsoenen gerst voor een denaar; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. (TELOS-vertaling)
Een rantsoen tarwe is dus genoeg voor één dag. Een slaaf kreeg gewoonlijk één rantsoen. In het leger van Xerxes kreeg, volgens de Griekse geschiedschrijver Herodotus[3], ieder een rantsoen koren. De Romeinen gaven dezelfde hoeveelheid aan hun herders en dienstknechten[4].

Gewoonlijk kon men met één denaar (sikkel), dat is het gewone dagloon, 12 rantsoenen tarwe kopen of 48 rantsoenen (maten, porties) gerst[2]. In Opb 6:6 is de tarwe 12x[5] zo duur geworden en de gerst is 16x zo duur.

Voetnoten

  1. Aldus onder andere de aantekeningen bij de Statenvertaling en de Leidse Vertaling
  2. 2,0 2,1 Aldus het bijbelcommentaar Anmerkungen von Ludwig Albrecht.
  3. Polymnia, c. 187
  4. Aldus John Gill's Expositor bij Opb. 6:6
  5. Aldus ook de aantekeningen bij de Petrus Canisius vertaling