Reukwerk

Uit Christipedia

Reukwerk (Hebr. ketoreth; Eng. incense) is in de Bijbel een mengsel van geurige stoffen als balsem, mirre, wierook en dergelijke, dat verbrand werd om een aangename geur te verspreiden en tweemaal daags op het reukaltaar in het Heilige als reukoffer aan God werd aangeboden. Het spreekt van de Gode aangename volmaaktheden van Christus Jezus, onze Heer, en van de gebeden der met Christus verbonden heiligen.

De Hogepriester brengt reukwerk op het reukofferaltaar. © Copyright V. Gilbert & Arlisle F. Beers, bron: www.VisualBibleAlive.com

Het reukwerk en het vuur werden in een gouden reukschaal (of rookschaal) of reukvat (of rookvat) overgebracht naar het reukaltaar.

Over de bereiding van het reukwerk dat in de tabernakel moest worden verbrand, werden nauwkeurige voorschriften gegeven. Het was een samenstelling van welriekende specerijen, waaronder zuivere wierook, van elk een gelijk gewicht. Het moest worden bereid naar de werkwijze van de apotheker. Niemand mocht het voor eigen gebruik maken; wie dat deed moest afgesneden worden van Gods volk (Ex. 30:34-38).

Dit reukwerk moest worden verbrand op het gouden reukaltaar, zowel 's morgens als ‘s avonds: "Het zal een gedurig reukwerk zijn voor het aangezicht van de HEER" (Ex. 38:8)
Ex 30:7 En Aäron zal daarop aansteken welriekende specerijen; allen morgen, als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelve aansteken. Ex 30:8 En als Aäron de lampen aansteken zal, tussen de twee avonden, zal hij dat aansteken; het zal een gedurig reukwerk zijn, voor het aangezicht des HEEREN, bij uw geslachten. (SV)
Het reukwerk spreekt symbolisch van de Gode aangename volmaaktheden van Christus. Het kenmerkt ook de verering van het priesterlijke gezelschap van hen die in het licht zijn, de gelovigen in Christus.

Op de Grote Verzoendag moest reukwerk op gloeiende kolen worden gelegd in een wierookvat en door de hogepriester in het Heilige der Heiligen worden gebracht, opdat de rook het verzoendeksel, dat op de getuigenis is, zou bedekken, opdat de hogepriester niet zou sterven. Het reukwerk typeert de persoonlijke volmaaktheid van Hem, die het bloed van de verzoening heeft binnengebracht (Lev. 16:12,13).

De afgodendienst kent ook reukoffers. In Israël waren hoogten waar reukwerk en offers werden verbrand (1 Koningen 22:43 enz). Het branden van reukwerk voor Baäl en andere valse goden wordt vaak vermeld (Jer. 1:16; 7:9, enz.). Satan heeft ook zijn wierook en parfum.

Zie ook

Reukoffer

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Incense. Tekst hiervan is op 31 jan. 2014 vertaald en verwerkt.