Reus

Uit Christipedia

Een reus is iemand of iets van zeldzame grootte[1].

De langste persoon op aarde is (anno 2014) de Turk Sultan Kösen. Hij is 2,51 meter lang en heeft schoenmaat 60. De grootste persoon van de 20e eeuw was de Amerikaan Robert Wadlow[2], die bij zijn vroegtijdige dood in 1940 werd opgemeten: hij was toen 2,72 meter lang en woog 199 kg.

Robert Wadlow (1939)

Het grootste tienermeisje ter wereld (anno 2014) is de 17-jarige Turkse meisje Rumeysa Gelgiis, die 2,14 meter lang is. Ze lijdt aan het Weaver-syndroom, een aangeboren aandoening, waardoor zij sneller groeit en afwijkingen aan het skelet heeft.[3]

In de Bijbel is het woord reuzen gewoonlijk de vertaling van de naam Refaïm. Davids mannen versloegen vier van hen. Ze waren nakomelingen van Rafa te Gath (2 Sam. 21:22). David versloeg eerder de reus Goliath. En zijn mannen, in het begin van Davids regering, versloegen de reuzen Isbi Benob, Saf, Beth-halachmi en een vierde wiens naam niet genoemd wordt (2 Sam. 21:15-22).
2 Sam. 21:15 Voorts hadden de Filistijnen nog een krijg tegen Israël. En David toog af, en zijn knechten met hem, en streden tegen de Filistijnen, dat David moede werd. 16  En Isbi Benob, die van de kinderen van Rafa was, en het gewicht zijner spies driehonderd gewicht kopers, en hij was aangegord met een nieuw [zwaard]; deze dacht David te slaan. 17  Maar Abisai, de zoon van Zeruja, hielp hem, en sloeg den Filistijn, en doodde hem. Toen zwoeren hem de mannen van David, zeggende: Gij zult niet meer met ons uittrekken ten strijde, opdat gij de lamp van Israël niet uitblust. 18  En het geschiedde daarna, dat er wederom een krijg was te Gob tegen de Filistijnen. Toen sloeg Sibbechai, de Husathiet, Saf, die van de kinderen van Rafa was. 19  Voorts was er nog een krijg te Gob tegen de Filistijnen; en Elhanan, de zoon van Jaare-oregim, sloeg Beth-halachmi, [dewelke] [was] met Goliath, den Gethiet, wiens spiesenhout was als een weversboom. 20  Nog was er ook een krijg te Gath; en er was een zeer lang man, die zes vingeren had aan zijn handen, en zes tenen aan zijn voeten, vier en twintig in getal, en deze was ook aan Rafa geboren. 21  En hij hoonde Israël; maar Jonathan, de zoon van Simea, Davids broeder, sloeg hem. 22  Deze vier waren aan Rafa geboren te Gath; en zij vielen door de hand van David, en door de hand zijner knechten. (SV)
Nephilim. Behalve van deze Refaïm of Refaïeten en Enakskinderen of Enakieten, wier nakomelingen nog in Davids tijd bestonden, spreekt de Heilige Schrift van een tot de oertijd behorend reuzen- en heldengeslacht, de Nephilim, "de zonen Gods", dat zijn de engelen die tegen Gods wil huwden met de dochters der mensen en die, had God het niet verhinderd, waren blijven voortbestaan (Gen. 6: 4).

Hoewel tot uitsterven gedoemd en niettegenstaande de zondvloed was tussengetreden, worden de Enakskinderen nog door de verspieders in Kanaän (te Hebron) aangetroffen en worden, als verwant aan het geslacht der Nephilim, vermeld in Num. 13: 33. Uit deze plaats blijkt tevens, dat er een genealogisch verband bestond tussen de reuzen van de oertijd en de reusachtige oerbevolking van Kanaän.

Zie Nephilim voor het hoofdartikel over de reuzen van de oertijd.

Wapenrusting

Het spreekt vanzelf dat de wapens van reuzen groter waren dan die van gewone mensen. Jisbibenob, ook geschreven Isbi Benob, was een Filistijnse reus, een Refaïet, die, gewapend met een zware speer, de strijd aanging met koning David.
2Sa 21:15 De Filistijnen waren opnieuw in oorlog met Israël. David trok eropuit en zijn manschappen met hem. Zij streden tegen de Filistijnen, en David was uitgeput. 2Sa 21:16 En Isbi Benob, die een van de kinderen van Rafa was-het gewicht van zijn speer was driehonderd sikkel brons, en hij had een nieuw zwaard aan zijn gordel-dacht David neer te kunnen slaan. 2Sa 21:17 Maar Abisaï, de zoon van Zeruja, hielp hem, sloeg de Filistijn neer en doodde hem. Toen bezwoeren de mannen van David hem: U moet niet meer met ons ten strijde trekken, opdat u de lamp van Israël niet uitdooft. (HSV)
Het gewicht van zijn spies, d.i. de spits aan zijn speer[4] was 300 koperen sikkel. Een sikkel woog 10 tot 13 gram. Zijn koperen speerpunt woog dus 3 tot 3,9 kg. Want 300 x 10 = 3000 gram = 3 kg en 300 x 13 = 3900 gram = 3,9 kg. Hierdoor kan men zich een voorstelling maken van zijn reusachtige lichaamsbouw en van het gevaar, waarin David tegenover hem verkeerde.

Archeologische vondsten

Speerpunten. In 1962 zijn in Israël zeer grote speerpunten uit de oudheid gevonden. Ze doen denken aan een passage als 2 Sam. 21:16.
2Sa 21:16  En Isbi Benob, die van de kinderen van Rafa was, en het gewicht zijner spies driehonderd gewicht kopers, en hij was aangegord met een nieuw [zwaard]; deze dacht David te slaan. (SV)
De grote speerpunten vertonen duidelijke gebruikssporen. De mening dat het om louter decoratieve speerpunten zou gaan, is daardoor onwaarschijnlijk. De vondst past bij en bevestigt de Bijbelse getuigenissen aangaande reuzen.[5]

Pantserschubben. In Israël zijn pantserschubben gevonden die wijzen op een grote lichaamsbouw van de drager van het pantser. [5]

Schedels. In het Zuid-Amerikaanse land Peru zijn langwerpige schedels gevonden. Volgens de hypothese van de Amerikaanse onderzoeker L.A. Marzulli zijn ze van langhalzige reuzen geweest en wijst hun DNA op de oorsprong in de Midden-Oosten[6].

Zie ook

Pagina's op Christipedia over reuzen.

Bron

Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Reuzen. De tekst van dit lemma is op 1 feb. 2021 onder wijziging verwerkt.

Voetnoten

  1. VanDale.nl, s.v. Reus. Geraadpleegd 1 feb. 2021.
  2. Meer over hem op https://historycolored.com/articles/8625/the-tallest-man-to-ever-live-robert-wadlow/
  3. Turkse is officieel grootste tienermeisje ter wereld (video), nieuwsbericht op RefDag.nl, 11 juli 2014.
  4. Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op 2 Sam. 21:16.
  5. 5,0 5,1 Archaeological Evidence for Giants in the Bible? Youtube.com: Expedition Bible, 2022. Duur: 12 min. 58 sec. Archeoloog Joël Kramer bespreekt de gevonden grote speerpunten en pantserschubben.
  6. L.A. Marzulli: The DNA Results. Youtube.com: Prophecy Watchers, 15 feb. 2018. Duur: 28 min. 30 sec.