Richteren

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding

Het boek Richteren beschrijft het falen van het volk Israël bij de inbezitneming van het land dat het van God heeft gekregen, dat is het land Kanaän. Maar dat is niet het enige. We lezen ook over de tussenkomst van de God van de barmhartigheden Die het voor Zijn falende volk opneemt als het een beroep op Hem doet. Hij laat Zijn volk niet zitten met de resultaten van hun ontrouw. Kort gezegd laat dit bijbelboek ons de ontrouw van het volk van God en de trouw van God zien. De geschiedenis van de christenheid, waarvan wij deel uitmaken, laat hetzelfde zien. Omdat de mens niet is veranderd en God evenmin, blijkt dit boek voor onze tijd actueel te zijn.

Overzicht

Hoofdindeling

1. Opstandigheid van het uitverkoren volk – Richteren 1:1-3:4.

2. Slavernij en bevrijding – Richteren 3:5-16:31.

3. Het verdorven hart van de mens geopenbaard – Richteren 17:1-21:25.

Onderverdeling per hoofddeel

1. Richteren 1:1-3:4

a. De vermenging met de naties – Richteren 1:1-2:5.

b. De openlijke breuk met de HEERE en het vervallen tot afgoderij – Richteren 2:6-3:4.

Over deze onderverdeling kan nog worden gezegd dat deel b. voortvloeit uit deel a. Als het volk van God niet meer afgezonderd blijft van de wereld, is het automatische gevolg dat er een breuk met God komt en dat het de goden van de wereld gaat dienen. Dit is een vervulling van de waarschuwing van de HEERE uit de mond van Jozua (Jozua 23:12-13). De vervulling van die woorden zien we in dit boek. We zien daarin dat God gerechtvaardigd wordt in Zijn woorden.

2. Richteren 3:5-16:31

Dit deel bestaat uit dertien gedeelten, naar het aantal richters dat erin optreedt. We lezen daarin de geschiedenis van Israëls zonden, welke vijanden door God worden gebruikt om hen tot inkeer te brengen en welke richters God verwekt om hen van hun vijanden te bevrijden.

3. Richteren 17:1-21:25

In dit deel kunnen we, net als het eerste deel, twee delen onderscheiden:

a. Richteren 17-18 laten het godsdienstige verval zien, het loslaten van de band met God en het naar eigen idee invullen van het dienen van God.

b. Richteren 19-21 laten het morele verval zien, het loslaten van de onderlinge band en het handelen naar eigen inzicht zonder rekening te houden met de ander.

Evenals in het eerste deel vloeit ook hier deel b. voort uit deel a. Als de band met God wordt losgelaten, wordt ook de band met elkaar losgelaten. Waar de liefde tot God verkoelt, verkoelt ook de broederliefde.

Meer Informatie

Ger de Koning, Richteren, Toegelicht & toegepast 07. Uitgeverij Daniel, 2017, 3e druk. Pagina's: 392. Nu lezen op kingcomments.com (Informatie kingcomments.com). Download pdf van oudesporen.nl. Productinfo over de papieren versie.