Rite, ritus, ritueel

Uit Christipedia

Een rite is een handeling die tot in bijzonderheden is voorgeschreven, bijvoorbeeld in verband met het brengen van offers, het verrichten van reinigingen of belangrijke levensgebeurtenissen. De ritus of het ritueel is

  1. het geheel van riten: rituele godsdienstige gebruiken, kerkelijke ceremoniën, het liturgisch systeem in de kerk. Zo spreekt men van de koptische ritus, de ceremoniën in de koptische kerk, en van de Griekse ritus, de rituele gebruiken in de Grieks-Orthodoxe kerk, het ritueel van de episcopaalse eredienst
  2. of een afzonderlijke rite, bijvoorbeeld doopritueel, begrafenisritueel, openingsritueel.

Bronnen

Groot Nieuws voor u; geïllustreerde uitgave van het Nieuwe Testament in de omgangstaal (Haarlem, Boxtel: 1985, 6e druk, 2e oplage), Verklarende woordenlijst s.v. Rite.

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000, s.v. Rite, Ritus, Ritueel.