Robert Charles Sproul

Uit Christipedia

Robert Charles Sproul (1939 — 2017) was een Amerikaanse apologeet, gereformeerde[1] theoloog, voorstander van het Calvinisme, schrijver van tientallen boeken, bekwaam docent, en voorganger in de Presbyteriaanse Kerk in Amerika. Hij was de oprichter en voorzitter van Ligonier Ministries, een internationaal reformatorisch studiecentrum. Hij stond met verstandelijke argumenten pal voor de waarheid van de Bijbel.

Hij is niet dezelfde als de predikant, theoloog en schrijver R.C Sproul jr. (geb. 1965), dat is zijn zoon Robert Craig.

Sproul kwam op voor de klassiek-gereformeerde Schriftvisie en zette zich af tegen Schriftkritiek. Hij stond pal voor rechtzinnigheid[2].

Hij was een bekende verdediger van het christelijk geloof. Op het terrein van de apologetiek volgde hij de klassieke, Thomistische benadering en wees het presuppositionalisme af.

In 1960 trouwde hij met Vesta Voorhis, met wie hij twee kinderen kreeg, Sherrie Dorotiak (geb. 1961) en Robert Craig (geb. 1965).

Zijn organisatie Ligonier Ministries (LM) stichtte hij naar het voorbeeld van de Zwitserse apologeet Francis Schaeffer en diens organisatie L’Abri. Zoals Schaeffer in Europa toekomstige wetenschappers de armoede van het moderne denken toonde en hen wees op de waarde van het Bijbels geloof, zo wilde Sproul zijn Amerikaanse tijdgenoten toerusten. LM groeide uit tot het belangrijkste voertuig voor de verspreiding van het calvinistisch gedachtegoed binnen de Amerikaanse christelijke wereld. Een groot project van de organisatie was de Reformation Study Bible. In 2010 stichtte Sproul in het verband van LM een eigen theologische opleiding, het Reformation Bible College, een vierjarige bacheloropleiding.

Hij was een mede-oprichter en hoofdauteur van de International Council on Biblical Interrancy (Internationale Raad voor Bijbelse Onfeilbaarheid). Onder zijn leiding gaf Ligonier Ministries de Ligonier Statement on Biblical Inerrancy, een verklaring aangaande de onfeilbaarheid van de Schrift die een voorloper was van de invloedrijke "Chicago Statement on Biblical Inerrancy" (1978). Met de theoloog en filosoof Norman Geisler was hij een van de hoofdopstellers van de Chicago-verklaring. Deze verklaring is door talloze scholen en seminaries is overgenomen. Na Sprouls overlijden roemde Geisler hem als "een van de grootste voorvechters van de algehele onfeilbaarheid van de Bijbel die de Kerk ooit heeft gezien"[3].

Sproul was dagelijks te horen op de radio-uitzending Renewing Your Mind (Vernieuwing van je denken) in de Verenigde Staten en daar buiten. Eind juli 2012 werd ook een nieuw christelijk internetradiostation genaamd RefNet (Reformation Network) aangekondigd door Ligonier Ministries in een poging om "zoveel mogelijk mensen" te bereiken waar internettoegang beschikbaar is.

Genesis 1. Hing hij eerder de kaderhypothese van Genesis 1 aan, later liet hij dit denkbeeld los en kwam tot de overtuiging dat de wereld 6000 jaren geleden geschapen was in zes dagen van 24 uur. Hij gaf aan dat er ook wetenschappelijk bewijs is voor een jonge aarde. In zijn werk "Truths We Confess" (2006, 2007) noemde hij het al overeenkomstig de reformatorische hermeneutiek om Genesis 1 en 2 te lezen zoals de tekst tot ons komt. "Het vergt de nodige hermeneutische gymnastiek om aan de klaarblijkelijke bedoeling van Genesis 1 en 2 te ontsnappen", aldus Sproul[4].

Toekomstverwachting. In de bijbelse toekomstkunde wist hij zich een tijd aangetrokken tot het amillenialisme (er is geen letterlijk 1000-jarig rijk) en in een andere tijd tot het historisch millenialisme (Christus komt zichbaar terug, wekt de ontslapen heiligen op en sticht zijn duizendjarig vrederijk), maar het meest voelde hij tenslotte voor het postmillenialisme (geen letterlijk 1000-jarig rijk, maar een groei van de welvaart en het aantal gelovigen, gevolgd door Christus zichtbare wederkomst) gecombineerd met een gedeeltelijk preterisme[5].

Op 78-jarige leeftijd overleed Sproul aan de gevolgen van een longziekte. Dit gebeurde op 14 december 2017 in een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Florida.

Werken

Onder meer in het Nederlands vertaald zijn:

  • De bijbel leren kennen - Hoe kunnen wij het Woord van God beter begrijpen en uitleggen (Apeldoorn: Novapress, 1998). Omvang: 128 pag.
  • Je moet zelf weten wat je gelooft (uitgeverij Medema, 1998). Omvang: 452 blz.
  • De heiligheid van God (Novapress, 2007). Omvang: 160 blz.
  • Je geloof verdedigen (uitgeverij de Groot Goudriaan, 2007). Een apologetisch boek.
  • Verborgen werkelijkheid - Over hemel, hel, engelen en duivelen (Apeldoorn: De Banier, 2012). Omvang: 131 blz.

Een toespraak

Hieronder een antwoord (in het Engels) van Sproul op de vraag: "Hoe kun je geloven in een God, die zo bekrompen is dat hij aan een wereld slecht één weg tot behoudenis geeft. Wie is deze God?"


R.C Sproul, 1939-2017. Youtube.com: Javier Felez, 29 mei 2021. Duur: 6 min. 47 sec.

Meer informatie

R.C. Sproul, en.wikipedia.org

Website over R.C. Sproul, https://rcsproul.com/

Bronnen

R.C. Sproul, simple.wikipedia.org. Tekst hiervan is vertaald en verwerkt op 18 dec. 2017.

A tribute to R.C. Sproul, DefendingInerrancy.com, 14 dec. 2017.

Sproul: schepping in zes dagen van 24 uur; theoloog verwerpt "framework hypothese", Reformatorisch Dagblad, 10 sept. 2008.

W.B. Kranendonk, Spin in het calvinistisch web in VS, Reformatorisch Dagblad, 28 aug. 2015.

Theoloog R.C. Sproul overleden (78), Reformatorische Dagblad, RD.nl, 15 dec. 2017.

Voetnoten

  1. De kerkredactie van het Reformatorisch Dagblad noemde hem in 2008 een evangelicale theoloog. Sproul: schepping in zes dagen van 24 uur; theoloog verwerpt "framework hypothese", Reformatorisch Dagblad, 10 sept. 2008.
  2. "His forceful stand for orthodoxy is virtually irreplaceable in the contemporary evangelical world", aldus http://defendinginerrancy.com/a-tribute-to-r-c-sproul/, geraadpleegd 18 dec. 2017.
  3. In een Twitterbericht op 20 dec. 2017: "Dr. R.C. Sproul was one of the greatest champions for the total inerrancy of the Bible that the Church has ever seen."
  4. Aangehaald in Sproul: schepping in zes dagen van 24 uur; theoloog verwerpt "framework hypothese", Reformatorisch Dagblad, 10 sept. 2008.
  5. Zijn gedachten over de toekomst worden weergegeven op https://www.preteristarchive.com/StudyArchive/s/sproul-rc_sr.html