Rondas

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een rondas is een rond schild.

Het woord komt van het Franse rondac(h)e, dat weer komt van het Italiaanse rondacciarondaccio, dat is een klein rond schild. De rondas was een rond schild dat in de 16de en 17de eeuwen in West-Europa in gebruik was. Door uitbreiding van de betekenis is 'rondas' naar allerlei soorten van ronde (of ovale) schilden (bijv. bij vreemde volken of in de Oudheid) gaan verwijzen. Vandaar dat het een woord werd voor schild, in 't algemeen.

Het woord 'rondas' komt in de Statenvertaling voor, bijvoorbeeld:

Eze 38:4 En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en Ik zal u uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering, [met] rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen; (SV)

De Herziene Statenvertaling heeft:

Eze 38:4 Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal [u] doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht [met] grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren. (HSV)

Het leger van koning Asa van Juda hanteerde de rondas.

2Kr 14:8 Asa nu had een heir van driehonderd duizend uit Juda, rondas en spies dragende, en tweehonderd en tachtig duizend uit Benjamin, het schild dragende en den boog spannende; al dezen waren kloeke helden. (SV)

De Herziene Statenvertaling heeft 'grote schilden en speren'.

2Kr 14:8 Asa had een leger van driehonderdduizend man uit Juda, die grote schilden en speren droegen, en tweehonderdtachtigduizend man uit Benjamin, die kleine schilden droegen en de boog spanden. Dit waren allen strijdbare helden. (HSV)

De Naardense vertaling heeft hier 'lijfschild en lans'. Gods waarheid is een rondas gelijk.

Ps 91:4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. (SV)

Bronnen

'Rondas' op Etymologiebank.nl