Sacrament

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Sacramenten)

Een sacrament is een (vermeend) genademiddel, teken of bevestiging van Gods genade.

Het woord sacrament komt van het Latijnse sacramentum, dat afgeleid is van sacer = heilig. ‘Sacramentum’ had oorspronkelijk de betekenis van een eed van trouw of ook van een heilige handeling.

In de Roomskatholieke traditie is het de naam geworden van "genademiddel”. Men kent zeven sacramenten: het doopsel, de heilige communie, het vormsel, de biecht of het sacrament van de verzoening, de ziekenzalving, de priesterwijding en het huwelijk

De protestanten wijzen de roomskatholieke sacramentenleer af, zij beschouwen alleen doop en avondmaal als sacramenten, die zij niet als middelen verstaan, maar als tekenen, die een bevestiging en bezegeling zijn van hetgeen reeds door het geloof ons bezit is.

In het Nieuwe Testament is noch de Roomskatholieke noch protestantse opvatting terug te vinden. Wel hebben doop en avondmaal in de Schrift een symbolische betekenis, het zijn tekenen die verwijzen naar heilsfeiten.

Zie ook

Sacrament des altaars