Samaria (stad)

Uit Christipedia

Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk van Israël. De stad werd ca. 879 v.C. gesticht door koning Omri en uitgebreid door diens zoon Achab.

Ligging van de stad Samaria in kaartvak 2B.
Samaria werd om de ongerechtigheid van Israël verwoest. De profeet Joël voorzegde het tragische lot van de inwoners:
Hos 14:1  Samaria zal schuldig staan, omdat het ongehoorzaam geweest is aan zijn God. Door het zwaard zullen zij vallen, hun kleine kinderen zullen verpletterd worden en hun zwangere vrouwen opengereten. Hos 14:2 Bekeer u, Israël, tot de HEERE, uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. (HSV)
Koning Salmanesar V van Assyrië belegerde Samaria van 724 tot 722 v.Chr. Hij overleed echter tijdens het beleg, in 723 v.Chr. of rond de tijd dat de stad werd ingenomen door Assyrië, in 722 v.Chr.

In later tijd is Samaria herbouwd. Herodes de Grote gaf haar de naam Sebastia, als huldeblijk aan keizer Augustus.

Onder meer is bij opgravingen diens befaamde ivoren paleis gevonden.

Meer informatie

Paul Conway, Joppa Region: Tel Samaria (Sebaste in NT Greek) (Video.com, upload 2016). Duur: 5 minuten. Engels gesproken.

Bronnen

Art. Samaria (stad) op Wikipedia.nl