Samos

Uit Christipedia

Samos is een eiland met hoge bergen in het oosten van de Egeïsche zee, aan de kust van Klein-Azië, tegenover de stad Miléte, net ver zuidwestelijk van de stad Efeze. Het is iets groter dan het Nederlandse eiland Texel. De apostel Paulus kwam op of bij Samos tijdens zijn derde zendingsreis.

Ligging van het eiland Samos. De rode lijn geeft de route van Paulus' derde zendingsreis weer.
Ligging van Samos
Samos gezien uit de lucht
Naam. Het Griekse woord in de brontekst van het Nieuwe Testament is σαμος, Samos (klemtoon op de eerste lettergreep Sa-), en betekent "een zandklif"[1]. De naam komt in de Bijbel alleen voor in Hand. 20:15. Het strongnummer is G4544
Hnd 20:15 en, vandaar weggevaren, kwamen wij de volgende dag voor Chios en de daaropvolgende staken wij over naar Samos, en de dag daarna kwamen wij te Milete. (TELOS)
Varia. Samos had een aanlegplaats voor schepen. Het eiland was bekend als een voorname zetel van de (afgodische) Hera- of Junodienst en als de geboortegrond van de Griekse filosoof Pythagoras. De bewoners vervaardigden een zeer gezochte soort van aarden vaatwerk. Dit was voor hen een winstgevende tak van nijverheid[2].

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Samos' is op 8 juni 2018 verwerkt.

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).