Samothrace

Uit Christipedia

Samothráce of Samothracië is een eiland in het noordelijk deel van de Egeïsche zee, dat ook de Thracische Zee wordt genoemd. Het eiland ligt zo'n 60 km van de kust van Thracië, noordoostelijk van het eiland Lemnos. De apostel Paulus en Silas deden het eiland aan op de tweede zendingsreis van de apostel.

Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreaEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Hnd 16:11 Wij nu voeren van Troas af en liepen recht op Samothráe aan, en gingen de volgende dag naar Neapolis, (TELOS)
Paulus heeft er een nacht, aan land of in het schip, doorgebracht.

De plaats wordt één keer genoemd in de Bijbel: Hand. 16:11. De Griekse naam in de brontekst van het Nieuwe Testament is σαμοθρακη, Samothrake, samengesteld uit Σάμος , Sámos = zandklif, en θρηικιη, Thracïe, en betekent "De zandklif van Thracië". Het Strongnummer is 4543. De Latijnse naam is Samothrace.

Ligging van Samothráce

Het eiland heeft een oppervlakte van 178 km2 en is daarmee kleiner dan Schiermonnikoog (199 km2), het kleinste bewoonde waddeneiland van Nederland.

De berg Fengari op het eiland is 1524 meter hoog.

Het eiland Samothracië.

Aan het eind van de 8de eeuw vóór Christus werd het eiland gekoloniseerd door de Grieken van Samos, waaraan de naam "Samos van Thracië", later "Samothracië" is ontleend.

Samothráce was oudtijds zeer vermaard door de mysteries van Ceres en Proserpina[1].

In het jaar 2011 woonden er ruim 2800 mensen.

Voetnoot

  1. D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).