Scepter

Uit Christipedia

Een scepter is de sierlijk bewerkte staf van een vorst[1]

Koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië met een scepter.

Vroeger was de spelling "schepter". Het gezegde "de scepter zwaaien" betekent: heersen.

De scepter is het zinnebeeld van de koninklijke heerschappij en wordt in de Schrift dan ook vaak als figuurlijke uitdrukking voor heerschappij gebruikt (Gen. 49: 10 enz.).

God zou, voorzegde Jesaja, Israël verlossen uit de Babylonische ballingschap en heerschappij en de scepter van de heersers verbreken.
Jes 14:5  De HEERE heeft de stok der goddelozen gebroken, de scepter der heersers. (CP[2])
IJzeren scepter. Een ijzeren scepter (Ps. 2: 9) is, des te meer, als er in de werkelijkheid geen ijzeren scepter bestond, zinnebeeld van de gestrengheid en macht waarmee de gezalfde van Jahweh, onze Heer Jezus, de opstandelingen kastijdt. Hoe groter de aangeboden genade, des te zekerder en zwaarder is de straf tegen de verachters en weerspannigen (Ps. 2:12. Jes. 11:4. Hebr. 10:26 vv. Openb. 2:27; 6:16 v.).

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Schepter. De tekst van dit lemma is op 27 maart 2020 onder wijziging verwerkt.

Voetnoten

  1. VanDale.nl, s.v. Scepter. Geraadpleegd 18 maart 2020.
  2. Hertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling