Schenker

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Schenker was een hofambt aan het Egyptische (Gen. 40: 1), Israëlitische (1 Kon. 10 : 5) en Perzische (Neh. 1 : 11) koningshof.

Jozef legt de dromen van Farao's schenker en bakker uit. Schilderij door Giovanni Battista Lucini.

De Oosterse koningen hadden gewoonlijk een menigte schenkers en bakkers: bijv. die van de Perzen[1]. Het ambt van opperschenker bij de koning van de Perzen was zeer geëerd[2].

Jozef ontmoette in de Egyptische staatsgevangenis een overste der schenkers van Farao. De ambtenaar had tegen zijn heer gezondigd en was door hem gevangen gezet. De schenker kreeg een droom die Jozef hem verklaarde en daarna werd hij - geheel volgens de droom en de uitlegging - in zijn ambt hersteld (Gen. 40).

Bronnen

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 40:1. Hiervan is op 15 feb. 2014 enige tekst verwerkt.

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Schenker. Hieruit is op 15 feb. 2014 tekst verwerkt.

Voetnoten

  1. Xenophon, Hellen 7:1, 38
  2. Herod.3:34. Cyrop.1:3, 8.