Schild

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een schild is een bord met een handvat waarachter je je verbergt[1]. Het schild is een wapen in de strijd. Een ridder werd vroeger beschermd door een schild en een harnas. God is ons een schild. Ook het geloof in Hem is een schild.

"Schild" komt van het Griekse woord skylon = de huid, het bedekkende. De vier Hebreeuwse woorden magen, tsinnah, shelet en socherah bevatten, gelijk ons "schild", het grondbegrip van het bedekken , omringen, beschermen. Egyptische schilden Assyrische speerdrager.jpg

Links: Egyptische schilden. Rechts: een Assyrische speerdrager met schild.

Figuurlijk heten "schild":

1. God, ook Gods genade en waarheid (Ps. 5: 13; 91 : 4), een schild, het beste wapen van de zijnen, daar hij hen beschermt tegen al hun vijanden en ze bedekt tegen alles, wat hen met gevaar bedreigt (Gen. 15 : 1; Deut. 33: 29; 2 Sam. 22 : 3, 31, 36; Ps. 3: 4; 7: 11; 28: 7; 33: 20; 35: 2; 59: 12; 84: 10; 89: 19; 115: 9, 11; 119: 14; 144: 2; Spr. 30 : 5; zie ook Wijsh. 5: 20).

God stelde zich aan Abram voor als een schild.

Ge 15:1 Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. (HSV)

David noemt God "mijn schild".

2Sa 22:3 mijn God, de Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn verlosser; van geweld hebt Gij mij verlost. (NBG51)

2. Het geloof, dat op God en Zijn woord vertrouwt en zich zodoende beschermt tegen de leugens en ondermijnende gedachten uit de koker van de satan.

Efe 6:16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. (TELOS)

3. De overheden, in zover zij hun onderdanen moeten beschermen tegen alle boze macht en ongerechtigheid (Ps. 47: 10, vgl. Rom. 13:6 "dienaars van God", die het kwaad straffen).

Ps 47:9 (47:10) De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham; want de schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven! (HSV)

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Schild. De tekst van dit lemma is op 14 april 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. Woordenboek Nederlands. Haarlem: Dutchbook, 2006.