Bijbelgetrouw

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Schriftgetrouw)

Bijbelgetrouw (of Schriftgetrouw) is trouw zijn aan de Bijbel (of Schrift) als het Woord van God. Deze houding is gebaseerd op de overtuiging (1) dat de Bijbel het onfeilbare en gezaghebbende woord van God is, dat betrouwbaar spreekt over God, de mens en de wereld, over natuur en geschiedenis, over verleden en toekomst; (2) dat de Bijbel belangrijker en gezaghebbender is dan menselijke leringen, regels en tradities. 

Schriftgelovig en -getrouw was de apostel Paulus:
Hnd 24:14  Dit echter beken ik u, dat ik naar de Weg die zij een sekte noemen, zo de God van de vaderen dien, terwijl ik alles geloof wat volgens de wet is en in de profeten geschreven staat (Telos)
Verschil van mening. Bijbelgetrouwheid is geen waarborg voor eenstemmigheid. Bijbelgetrouwe gelovigen zijn het niet in alles eens als het gaat om wat de Schrift leert. Ze kunnen van mening verschillen bij voorbeeld ten aanzien van de tijd van de opname van de gemeente van Jezus Christus. 

Onderwijs. De Vereniging Bijbel en Onderwijs behartigt Bijbelgetrouw onderwijs: onderwijs mede gebaseerd op en geïnspireerd door de Bijbel, waarbij de docenten trouw zijn aan de Bijbel als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God.

Theologie. Bijbelgetrouwe theologen houden tegenover het rationalisme en de kritisch-wetenschappelijke Bijbelwetenschap vast aan de waarheid van het Schriftwoord. Enkele voorbeelden zijn de Duitse theoloog E.W. Hengstenberg (1802-1869) en de Nederlandse theoloog Mart-Jan Paul (geb. 1955). 

Apologetiek. Het Logos Instituut wil Bijbelgetrouwheid in opvoeding, onderwijs en onderzoek versterken en bevorderen. Het beoefent een Bijbelgetrouwe wetenschappelijke apologetiek.

Meer informatie

W.J.J. Glashouwer, W.J. Ouweneel, L.W.G. Blokhuis, De roeping tot bijbelgetrouw wetenschappelijk onderwijs. Uitgever Stichting Evangelische Hogeschool, 1977. ISBN 9063270011, 9789063270018. Pagina's: 21.