Secundus

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Secundus (= 'Tweede') was een christen, afkomstig uit Thessalonika, die met anderen de apostel Paulus op zijn derde zendingsreis van Griekenland (Achaje) naar Klein-Azië (Asia) vergezelde.

Hnd 20:4 En hem vergezelden tot in Asia Sopater, de zoon van Pyrrhus, van Berea; van de Thessalonikers, Aristarchus en Secundus, Gajus van Derbe, Timotheus, en de Asiaten Tychicus en Trofimus. (TELOS)

De Griekse naam in de brontekst van het Nieuwe Testament is σεκουνδος, Sekoundos, van Latijnse oorsprong, de Romeinse naam Secundus, en betekent "tweede, volgende" of "begunstigde, gelukkige"[1]. In de uitspraak van Secundus ligt de klemtoon op tweede lettergrees -cun- . Het Strongnummer is 4580. De naam komt 1x voor in de Bijbel: Hand. 20:4.

Derde zendingsreis van Paulus

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Secundus' is op 28 mei 2018 verwerkt.

Voetnoot

  1. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.