Sedatie

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sedatie is het verlagen van de staat van het bewustzijn van een patiënt.

Het woord komt van 'sederen'= kalmeren, geruststellen.

Sedatie gebeurt door middel van toediening van geneesmiddelen (sedativa). Palliatieve terminale sedatie is sedatie in de laatste levensfase: het dempen van het bewustzijn van patiënten die in de terminale situatie ondraaglijk lijden en waarvoor geen behandeling meer mogelijk is.

Sedatie en euthanasie. Sedatie wordt soms toegepast voor passieve euthanasie. De beslissing tot sedatie is dan gekoppeld aan de beslissing om te stoppen met kunstmatige voeding en vochttoediening. De beslissing over het al dan niet toepassen van sedatie in de palliatieve geneeskunde zal genomen moeten worden door de patiënt zelf.

De kans bestaat dat de discussie rondom sedatie zal uitmonden in wetgeving die autonoom medisch handelen legaliseert binnen bepaalde kaders: de hulpverlener neemt dan de beslissing over de toepassing van sedatie. Een grens tussen sedatie gericht op genezing en sedatie gericht op euthanasie zal niet door regelgeving bewaakt kunnen worden.

Discussies in het verleden rond abortus en euthanasie, mede naar aanleiding van uitzonderlijke situaties, hebben in Nederland geleid tot de Wet Afbreking Zwangerschap en de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding”. Uitzonderlijke situaties zijn gebruikt om levensbeëindigend handelen mogelijk te maken.

Meer informatie

Sedatie, nl.wikipedia.org

Sedatie, NPVZorg.nl. Artikelen over sedatie bij de (christelijke) Nederlandse Patiëntenvereniging.