Seraja

Uit Christipedia

Seraja is de naam van verschillende mannen genoemd in het Oude Testament.

  1. broeder van Othniël en zoon van Kenaz, nakomeling van Juda;
  2. een Simeoniet;
  3. schrijver van David
  4. beambte van Jojakim;
  5. de zoon van Nerija, de zoon van Machseja (Jer. 51:59). Een van de vorsten of veldheren van Zedekia. Hij was waarschijnlijk de broer van Baruch, de helper van de profeet Jeremia. De Canisius-vertaling noemt hem een 'schattingbeambte' (Jer. 51:59).
  6. een veldheer in het tweestammenrijk, die na de wegvoering van de Judeeërs tot Gedalja te Mizpa kwamen;
  7. hogepriester, zie hierna;
  8. een der hoofden van de ballingen, die met Zerubbabel en Jozua uit Babel terugkeerden;
  9. een priester, die benevens Nehemia en anderen het met God gesloten verbond verzegelden.

Hogepriester Seraja

Seraja was hogepriester ten tijde van de profeet Jeremia en de verwoesting van Jeruzalem.

Van Aäron tot Simon II[1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kahath
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aäron
 
Eleazar
 
Pinehas
 
Abisua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bukki
 
Uzzia
 
Zerahja
 
Merajoth
 
Amarja
 
Ahitub
 
Zadok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahimaaz
 
Azarja
 
Johanan
 
Azarja
10e eeuw vC
 
Amarja
 
Ahitub
 
Zadok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sallum
 
Hilkia
 
Azarja
 
Seraja
 
Jozadak
ca. 586vC
 
Jozua
 
Jojakim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eljasib
 
Jojada
 
Jonathan
 
Jaddúa
ca. 334 vC
 
Onias I
ca. 300 vC
 
Simon I
gest. 270 vC
 
Onias II
3e eeuw vC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simon II
ca. 219-190 vC
 

Hij werd door Nebuzaradan gevangen genomen en door Nebukadnezar te Ribla ter dood gebracht (Jer. 52:24v).

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Gosen' is op 25 april 2014 verwerkt.

Voetnoot

  1. De namen van Aäron t/m Jozadak zijn ontleend aan de geslachtslijst van 1 Kron. 6