Seraja (naam en verwijzing)

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Seraja is de naam van verschillende mannen genoemd in het Oude Testament.

  1. broeder van Othniël en zoon van Kenaz, nakomeling van Juda;
  2. een Simeoniet;
  3. schrijver van David
  4. beambte van Jojakim;
  5. een der vorsten of veldheren van Zedekia, waarschijnlijk de broeder van Baruch;
  6. een veldheer in het tweestammenrijk, die na de wegvoering van de Judeeërs tot Gedalja te Mizpa kwamen;
  7. hogepriester, door Nebuzaradan gevangen genomen en door Nebukadnezar te Ribla ter dood gebracht;
  8. een der hoofden van de ballingen, die met Zerubbabel en Jozua uit Babel terugkeerden;
  9. een priester, die benevens Nehemia en anderen het met God gesloten verbond verzegelden.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Gosen' is op 25 april 2014 verwerkt.