Sesai

Uit Christipedia

Sesai was een van de Enakitische reuzen.

Naam. De Hebreeuwse naam is שׁשׁי, Sjesjai. De eigennaam betekent "edel"[1]. Zijn naam komt 3x voor in de Bijbel. Het Strongnummer is H8344. In het Engels: Sheshai.

Familie. Hij was een zoon van Enak. Zijn broers waren Ahiman en Talmai.

Enakieten

Hij woonde in Hebron.

Israël. Hij en zijn broers werden gezien door de verkenners van Israëls.
Nu 13:22  En zij trokken op in het zuiden, en kwamen tot Hebron toe, en daar waren Ahiman, Sesai en Talmai, kinderen van Enak; Hebron nu was zeven jaren gebouwd voor Zoan in Egypte. (SV)
Jozua verdreef ze.
Joz 15:13 Doch Kaleb, den zoon van Jefunne, had hij een deel gegeven in het midden der kinderen van Juda, naar den mond des HEEREN tot Jozua, de stad van Arba, vader van Enak, dat is Hebron. Joz 15:14  En Kaleb verdreef van daar de drie zonen van Enak, Sesai, en Ahiman, en Talmai, geboren van Enak. (SV)
Mannen van de stam Juda doodden hem.
Ri 1:10  En Juda was heengetogen tegen de Kanaänieten, die te Hebron woonden (de naam nu van Hebron was te voren Kirjath-arba), en zij sloegen Sesai, en Ahiman, en Thalmai. (SV)

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.