Silvanus

Uit Christipedia

Silvanus was een gelovige die Jezus Christus predikte in Korinthe en daar met Paulus de twee brieven aan de Thessalonicenzen schreef. Silvanus is dezelfde persoon als Silas.

De naam Silvanus (Grieks: Sιλουανος, Silouanos) komt uit het Latijn en is een Latijnse vorm van Silas. De eigennaam Silvanus betekent 'bosachtig' en wordt 4 maal genoemd in het Nieuwe Testament. Door de volgende passages te vergelijken met het verslag van Paulus’ tweede zendingsreis is het duidelijk dat de apostel met de naam Silvanus verwijst naar Silas (zie aldaar): 2 Kor. 1: 19; 1 Thess. 1: 1, 2 Thess. 1: 1. De naam Silas wordt in het Nieuwe Testament vaker gebruikt dan Silvanus.

Of de apostel Petrus met ‘Silvanus’ verwijst naar dezelfde persoon is niet bekend (1 Peter 5: 12).

Met Paulus en Timotheüs verkondigde Silvanus Jezus Christus:

2Co 1:19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons gepredikt is, door mij en Silvanus en Timotheus, ... (TELOS)

Met Paulus en Timotheüs schreef hij de twee brieven aan de Thessalonikers.

1Th 1:1 Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonikers in God de Vader en de Heer Jezus Christus: genade zij u en vrede! 2Th 1:1 Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonikers in God onze Vader en de Heer Jezus Christus: (TELOS)

Zie ook

Silas

Bronnen

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Silvanus