Simon van Cyrene

Uit Christipedia
Simon van Cyrene was degene, die het kruis van Jezus achter Hem gedragen heeft. Hij was de vader van Alexander en Rufus.
Mt 27:32 En toen zij naar buiten gingen, vonden zij een man uit Cyrene, Simon geheten; hem dwongen zij zijn kruis te dragen. (TELOS)
Mr 15:21 En zij dwongen een voorbijganger, een zekere Simon van Cyrene die van het veld kwam, de vader van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen. Mr 15:22 En zij brachten Hem op de plaats Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats. (TELOS)
Lu 23:26 En toen zij Hem wegleidden, hielden zij een zekere Simon van Cyrene aan, die van het veld kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. (TELOS)
Simon was afkomstig van Cyrene (zie kaart), destijds een grote stad op de noordkust van Afrika, in Libië. Later worden daar Joden vermeld, die tot het Christendom waren overgegaan.
Ligging van Cyrene aan de noordkust van Afrika.

Lukas bericht dat hij juist van het veld kwam, d. i. in de morgenstond, na buiten de stad overnacht te hebben, zich naar Jeruzalem, misschien wel tempelwaarts, begaf toen hij de stoet ontmoette.

Simon van Cyrene werd gedwongen of liever geprest om het kruis van Jezus, toen Hij naar Golgotha werd uitgeleid , te dragen (Matth. 27: 32; Marc. 15:21).

Simon droeg het kruis achter Jezus aan, d. i. niet op die manier dat hij slechts het uiteinde van de kruispaal op zich nam, dat anders sleepte langs de ongelijke grond, maar vermoedelijk zó dat hij de dwarsbalk van het kruis geheel op zijn schouders overnam of zelfs[1] het schandhout geheel van Hem overnam op zijn schouders, gaande achter Hem (Luc. 23:26)

Simon van Cyrene en zijn twee zonen Alexander en Rufus. Schilderij van James Tissot.

Markus noemt hem de vader van Alexander en Rufus (Marc. 15:21), die dus aan zijn lezers meer of minder bekend moeten geweest zijn (vgl. Rom. 16: 13, waar Paulus schrijft “Groet Rufus, de uitverkorene in de Heer, en zijn moeder en de mijne.”).

Marcus wekt bij sommige uitleggers[1] het vermoeden op, dat Simon van Cyrene wellicht toen reeds niet geheel onverschillig is geweest omtrent de grote lijder en daarom te eerder door de Romeinse soldaten, op aandrang van de Joden, gekozen werd tot het dragen van het kruis, of misschien ten gevolge van deze schijnbaar toevallige ontmoeting later toetrad tot de gemeenschap van Jezus’ leerlingen.

Bron

W. Moll, P.J. Veth, F.J. Domela Nieuwenhuis e.a., Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin. Derde Deel O - Z. Amsterdam: P.N. van Kampen, 1859. Uit het lemma Simon is op 7 jan. 2015 tekst genomen en verwerkt.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Volgens W. Moll, P.J. Veth, F.J. Domela Nieuwenhuis e.a., Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin. Tweede Deel I - N. Amsterdam: P.N. van Kampen, 1859. Uit het lemma Jubeljaar is op 23 aug. 2015 tekst genomen en verwerkt.