Sin (woestijn)

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sin, ook geschreven Zin, is de naam van de woestijn tussen Elim en de Sinaï. Daar legerden zich de Israëlieten, een maand nadat ze uit Egypteland waren vertrokken, en daar werden zij verzadigd met kwartels en manna.

Naam. De naam Sin betekent ‘doorn’ of ‘klei’.

Schriftplaatsen. De woestijn Sin wordt in vier Schriftplaatsen genoemd: Ex. 16:1; 17:1; Num. 33:11-12.

Ex 16:1 Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. [Dat was] op de vijftiende dag van de tweede maand nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken. (HSV)

Van de woestijn Zin (Sin) af verkenden de twaalf verspieders het beloofde land Kanaän

Nu 13:21 Zij gingen op weg en verkenden het land, van de woestijn Zin tot Rehob, bij Lebo-Hamath. (HSV)

Ligging van de woestijn Sin

Hoedanigheid. De hoedanigheid van de woestijn wordt getekend door het gemor van de Israëlieten tegen Mozes en Aäron:

Nu 20:5 En waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, noch van vijgen, noch van wijnstokken, noch van granaatappelen; ook is er geen water om te drinken. (SV)

Beloofde land. De woestijn Sin is het grensgebied van het beloofde land van Israël:

Joz 1:4  Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. (HSV)

Tocht van de twaalf verspieders Access-Foundation 31.jpg