Sisera

Uit Christipedia

Sisera is de naam van (1) de veldheer van Jabin, door Barak verslagen, door Jaël verraderlijk gedood, in de 13e eeuw v.C.; (2) een van de Nethinim, wiens nakomelingen uit Babel terugkeerden.


1544 - 1347 v.C. < Israël 1340 - 1042 v.C.[1] > 1050 - 950 v.C.
SamuëlSimsonAbdonElonEbzanJeftaJaïrTolaAbimelechGideonSiseraEhudOthniël

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Sisera' is op 26 december 2016 verwerkt.

Voetnoot

  1. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.